Jakiego artykułu szukasz?

Politologia w Opolu

Kluczowym obszarem zainteresowań studiów politologicznych jest polityka, władza i człowiek w świecie społecznym. Jeśli interesują Cię mechanizmy decydujące o układzie sił politycznych, relacjach międzynarodowych, jednocześnie chcesz uczestniczyć w życiu politycznym, realnie wpływać na sytuację małych społeczności lub całego kraju – rozważ studia na Politologii. Tu dowiesz się o kształceniu na tym kierunku w Opolu – poznasz szczegółową ofertę, warunki rekrutacji oraz perspektywy pracy po studiach.

Politologia w Opolu

Studia na Politologii obejmują zagadnienia problematyki społecznej, administracyjnej, historycznej, prawnej czy ekonomicznej. Słuchacze poznają systemy polityczne, międzynarodowe aspekty współczesnej polityki, teorie polityki, doktryny i ideologie polityczne. Zaznajamiają się z zagadnieniami samorządności i polityki lokalnej, integracji europejskiej, a także praktycznymi aspektami aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym takimi jak formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Politologia w Opolu - studia

Politologia w Opolu to kierunki pierwszego i drugiego stopnia realizowane w ramach różnorodnych tematycznie specjalności/modułów.

W programie studiów znajdą się m.in. takie przedmioty, jak: geografia polityczna i gospodarcza, bezpieczeństwo państwa, nauki o polityce i administracji, historii myśli politycznej, współczesne systemy polityczne, partie i systemy polityczne, marketing polityczny, międzynarodowe stosunki polityczne, zrównoważony rozwój.

Aktualnie w zakresie Politologii w Opolu wybrać można:

3-letnie studia licencjackie realizowane są w ramach modułów:

 • służby mundurowe
 • doradztwo i zarządzanie polityczne
 • studia europejskie

Studenci magisterskich studiów drugiego stopnia mogą wybrać:

 • regionalizm i samorząd
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

Niezależnie prowadzony jest nabór na Politologię w zakresie Europa Master. To studia drugiego stopnia realizowane przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytet Burgundzki w Dijon. Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia tych trzech uczelni.

Aktualną ofertę studiów w Opolu sprawdzaj tutaj.

Politologia w Opolu – uczelnie i rekrutacja

Studia realizowane są na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego oraz drugiego dowolnie wybranego przedmiotu.

Politologia w Opolu – praca po studiach

Absolwenci Politologii mogą pracować przykładowo w:

 • administracji samorządowej i rządowej
 • organizacjach społecznych
 • mediach
 • służbie państwowej
 • placówkach dyplomatycznych
 • firmach public relations w zakresie wizerunku publicznego
 • strukturach partii politycznych.

Chcesz studiować Politologię w innym ośrodku akademickim? Sprawdź ofertę.

Może zainteresują Cię inne kierunki powiązane z naukami politycznymi czy dyplomacją. Poznaj studia:

Geopolityka i studia strategiczne

Polityka społeczna

Nauki o polityce

Zarządzanie w politykach publicznych

Dyplomacja

Dyplomacja europejska

Typy studiów społecznych - tutaj.

Wykaz kierunków społecznych znajduje się tutaj.

Powiązane treści

Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Zielonej Górze
Politologia w Zielonej Górze
Politologia w Kielcach
Politologia w Kielcach
Politologia w Olsztynie
Politologia w Olsztynie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Rzeszowie
Politologia w Rzeszowie
Politologia w Katowicach
Politologia w Katowicach
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Politologia w Lublinie
Politologia w Lublinie
Politologia w Toruniu
Politologia w Toruniu
Politologia w Łodzi
Politologia w Łodzi
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
Politologia w Poznaniu
Politologia w Poznaniu
Politologia we Wrocławiu
Politologia we Wrocławiu
Politologia w Warszawie
Politologia w Warszawie
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie