Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o polityce

Studia na kierunku Nauki o polityce mają charakter interdyscyplinarny i realizowane są w systemie I oraz II stopnia.

Program kształcenia bazuje na socjologii, psychologii, filozofii oraz prawie. Same studia w założeniu mają badać powiązania instytucji publicznych i prywatnych w skali pojedynczych podmiotów, jak również całych społeczeństw.

Dla studentów kierunku Nauki o polityce przewidziano 3 ścieżki kształcenia, które różnią się programem nauczania.

Bezpieczeństwo publiczne

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa,
 • Pragmatyki służbowe w zakresie bezpieczeństwa
 • Patologie społeczne i resocjalizacja,
 • Prawne i polityczne aspekty terroryzmu,
 • Zarządzanie informacją,
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • Służby mundurowe RP,
 • Przestępczość zorganizowana,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego,
 • Konflikty w polityce międzynarodowej,
 • Służby specjalne,
 • System bezpieczeństwa publicznego RP

Public relations i marketing polityczny:

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do public relations
 • Media i komunikowanie społeczne,
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem organizacji,
 • Lobbing,
 • Przywództwo i decyzje polityczne,
 • Zarządzanie informacją,
 • Kampanie wyborcze w USA,
 • Wybory i kampanie wyborcze w Polsce,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Media, retoryka i wystąpienia publiczne,
 • Społeczeństwo informacyjne i media społecznościowe

Cyberbezpieczeństwo

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Metody ochrony przed zagrożeniami teleinformatycznymi,
 • Cyberataki - analiza przypadków,
 • Internet rzeczy - szanse i zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • Aktywizm, haktywizm, haking,
 • Patologie społeczne w cyberprzestrzeni,
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni,
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • Cyberprzestępczość i metody jej zwalczania,
 • Wizyta studyjna,
 • Szpiegostwo i inwigilacja w cyberprzestrzeni,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Bezpieczeństwo korzystania z serwisów społecznościowych

Dla kogo studia na kierunku nauki o polityce

To propozycja dla tych wszystkich, którzy żywo interesują się światem polityki, jej powiązaniami i wpływem na różne obszary funkcjonowania społeczeństwa, jednostki, przedsiębiorstw, możliwymi zagrożeniami, systemem bezpieczeństwa, itd.

Program kształcenia na kierunku nauki o polityce

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak;

 • Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne,
 • Podstawy socjologii,
 • Savoir-vivre w polityce,
 • Metody badań politologicznych,
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • System polityczny RP i polska scena polityczna,
 • Polityka społeczna i gospodarcza,
 • Integracja europejska,
 • Historia myśli politycznej,
 • Propedeutyka nauki o polityce,
 • Administracja publiczna,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Partie i systemy partyjne,
 • Najnowsza historia świata,
 • Historia Polski XX i XXI wieku,
 • Teologia polityczna,
 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 • Demokracja 2.0 i bezpieczeństwo wspólnoty politycznej w epoce informacji,
 • Interpretacja i krytyka polityczna,
 • Kultura polityczna,
 • Marketing polityczny
 • Współczesne ideologie polityczne,
 • Samorząd i polityka lokalna

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o polityce

Zasady naboru na studia sprawdź na stronie internetowej Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o polityce

W zależności od wyboru ścieżki kształcenia - absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w urzędach związanych z bezpieczeństwem państwowym,
 • w siłach zbrojnych, Policji, służbach specjalnych i in. służbach mundurowych,
 • w instytucjach zajmujących ię analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,w organizacjach samorządowych,
 • prywatnych firmach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w sferze publicznej i przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia
 • w firmach konsultingowych, agencjach PR, agencjach reklamowych,
 • w wydziałach instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z mediami i obywatelami,
 • jako profesjonalny personel na usługach partii politycznych,organizacji pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV)
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii,
 • firmach, w których systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń

Opinie o kierunku nauki o polityce

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o polityce

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o polityce

W których miastach można studiować kierunek nauki o polityce

Komentarze (0)

brak komentarzy…