Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o polityce

Studia na kierunku Nauki o polityce mają charakter interdyscyplinarny i realizowane są w systemie I oraz II stopnia.

Program kształcenia bazuje na socjologii, psychologii, filozofii oraz prawie. Same studia w założeniu mają badać powiązania instytucji publicznych i prywatnych w skali pojedynczych podmiotów, jak również całych społeczeństw.

Dla studentów kierunku Nauki o polityce przewidziano 3 ścieżki kształcenia, które różnią się programem nauczania.

Bezpieczeństwo publiczne

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa,
 • Pragmatyki służbowe w zakresie bezpieczeństwa
 • Patologie społeczne i resocjalizacja,
 • Prawne i polityczne aspekty terroryzmu,
 • Zarządzanie informacją,
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • Służby mundurowe RP,
 • Przestępczość zorganizowana,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego,
 • Konflikty w polityce międzynarodowej,
 • Służby specjalne,
 • System bezpieczeństwa publicznego RP

Public relations i marketing polityczny:

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do public relations
 • Media i komunikowanie społeczne,
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem organizacji,
 • Lobbing,
 • Przywództwo i decyzje polityczne,
 • Zarządzanie informacją,
 • Kampanie wyborcze w USA,
 • Wybory i kampanie wyborcze w Polsce,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Media, retoryka i wystąpienia publiczne,
 • Społeczeństwo informacyjne i media społecznościowe

Cyberbezpieczeństwo

W procesie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

 • Metody ochrony przed zagrożeniami teleinformatycznymi,
 • Cyberataki - analiza przypadków,
 • Internet rzeczy - szanse i zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • Aktywizm, haktywizm, haking,
 • Patologie społeczne w cyberprzestrzeni,
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni,
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • Cyberprzestępczość i metody jej zwalczania,
 • Wizyta studyjna,
 • Szpiegostwo i inwigilacja w cyberprzestrzeni,
 • Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni - dezinformacja, trolling, manipulacja informację,
 • Bezpieczeństwo korzystania z serwisów społecznościowych

Dla kogo studia na kierunku nauki o polityce

To propozycja dla tych wszystkich, którzy żywo interesują się światem polityki, jej powiązaniami i wpływem na różne obszary funkcjonowania społeczeństwa, jednostki, przedsiębiorstw, możliwymi zagrożeniami, systemem bezpieczeństwa, itd.

Program kształcenia na kierunku nauki o polityce

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak;

 • Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne,
 • Podstawy socjologii,
 • Savoir-vivre w polityce,
 • Metody badań politologicznych,
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • System polityczny RP i polska scena polityczna,
 • Polityka społeczna i gospodarcza,
 • Integracja europejska,
 • Historia myśli politycznej,
 • Propedeutyka nauki o polityce,
 • Administracja publiczna,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Partie i systemy partyjne,
 • Najnowsza historia świata,
 • Historia Polski XX i XXI wieku,
 • Teologia polityczna,
 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 • Demokracja 2.0 i bezpieczeństwo wspólnoty politycznej w epoce informacji,
 • Interpretacja i krytyka polityczna,
 • Kultura polityczna,
 • Marketing polityczny
 • Współczesne ideologie polityczne,
 • Samorząd i polityka lokalna

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o polityce

Zasady naboru na studia sprawdź na stronie internetowej Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o polityce

W zależności od wyboru ścieżki kształcenia - absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w urzędach związanych z bezpieczeństwem państwowym,
 • w siłach zbrojnych, Policji, służbach specjalnych i in. służbach mundurowych,
 • w instytucjach zajmujących ię analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,w organizacjach samorządowych,
 • prywatnych firmach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w sferze publicznej i przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia
 • w firmach konsultingowych, agencjach PR, agencjach reklamowych,
 • w wydziałach instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z mediami i obywatelami,
 • jako profesjonalny personel na usługach partii politycznych,organizacji pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV)
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii,
 • firmach, w których systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń

Opinie o kierunku nauki o polityce

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o polityce

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o polityce

W których miastach można studiować kierunek nauki o polityce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie