Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo

Kierunek Bezpieczeństwo łączy zagadnienia z zakresu nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji.

Studia powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów w resorcie MON i MSWiA.

Studenci uczą się wykorzystywać wiedzę kryminalistyczną w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych, analizować zagrożenia przestępczością, formułować programy zapobiegania przestępczości oraz konstruować procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

Poznają zasady wykonywania czynności policyjnych, zarówno operacyjnych, taktycznych jak i śledczych, podstawy kryminalistyki i kryminologii, zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia oraz odpowiednio dokumentowania zebranych dowodów. Uzyskują wiedzę na temat ofiar przestępstw, a w szczególności ich uwarunkowaniach psychicznych.

W ramach kierunku realizowane są specjalności:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo

Kierunek przewidziany jest dla osób zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa.

Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, rzetelności, a także zaradności i umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo

Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo

Rekrutacja odbywa nie w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego lub języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • funkcjonariusze policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
 • oficerpwie i podoficerowie sił zbrojnych
 • specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego
 • specjaliści z zakresu usług ochrony osób i mienia
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej

Opinie o kierunku bezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu