Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo

Kierunek Bezpieczeństwo łączy zagadnienia z zakresu nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji.

Studenci uczą się wykorzystywać wiedzę kryminalistyczną w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych, analizować zagrożenia przestępczością, formułować programy zapobiegania przestępczości oraz konstruować procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

Poznają zasady wykonywania czynności policyjnych, zarówno operacyjnych, taktycznych jak i śledczych, podstawy kryminalistyki i kryminologii, zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia oraz odpowiednio dokumentowania zebranych dowodów. Uzyskują wiedzę na temat ofiar przestępstw, a w szczególności ich uwarunkowaniach psychicznych.

W ramach kierunku realizowane są specjalności:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo

Kierunek przewidziany jest dla osób zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa.

Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, rzetelności, a także zaradności i umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo

Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo

Rekrutacja odbywa nie w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego lub języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • funkcjonariusze policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
 • oficerpwie i podoficerowie sił zbrojnych
 • specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego
 • specjaliści z zakresu usług ochrony osób i mienia
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo

Studia powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów w resorcie MON i MSWiA.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni