Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Studia Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna to unikatowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek wyposażający absolwenta w szeroką wiedzę w zakresie chemii i fizyki, opartą na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej, a także znajomości przepisów prawa określającego stosowanie materiałów radioaktywnych i źródeł promieniowania jonizującego. Dodatkowo student uczy się o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna przygotowują kadrę dla instytucji nadzorujących działalność z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, monitorujących środowisko oraz warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej, a także jednostek zajmujących się ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem jądrowym, zwłaszcza w perspektywie uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Kierunek ten jest idealny dla osób dobrze odnajdujących się w przedmiotach ścisłych takich jak chemia i fizyka.

Niezbędne w przyszłym zawodzie będą następujące cechy: dokładność, sumienność, pracowitość, zmysł techniczny wraz z analitycznym umysłem.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej
 • mechanika punktu, bryły i cząstki
 • podstawy biologii
 • chemia jądrowa
 • termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • elektromagnetyzm i promieniowanie
 • chemia analityczna
 • chemia fizyczna
 • ochrona radiologiczna
 • podstawy ekotoksykologii
 • elementy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • radiochemia środowiska
 • prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej)
 • fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych
 • energetyka jądrowa i procesy reaktorowe
 • bezpieczeństwo jądrowe
 • Analiza instrumentalna w chemii
 • monitoring skażeń radioaktywnych
 • promieniotwórczość w medycynie.

W trakcie trwania studiów, słuchacze zobligowani są do odbycia praktyk zawodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej obowiązkowym przedmiotem jest język angielski oraz jeden dowolny przedmiot spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Absolwenci mają możliwość otrzymania zatrudnienia w jednostkach takich jak:

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • instytucje i firmy certyfikujące urządzenia stosowane m. in. w placówkach służby zdrowia, przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych oraz kontrolnych
 • jednostki prowadzące pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytuty medycyny pracy.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Aby lepiej zrozumieć, czym w przyszłości będzie zajmować się absolwent kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmem.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim