Jakiego kierunku studiów szukasz?

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Cyberprzestrzeń - obszar do niedawna nieznany - obecnie stanowi cel nielegalnej działalności, zagrażającej bezpieczeństwu państwa. Konieczność wykształcenia specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i informatycznego stała się priorytetem na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie mają na celu wyposażyć studentów wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza związana z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Winien rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych i posiadać ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, systemów informacji geoprzestrzennej, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Powinien również posiadać ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Po ukończeniu studiów na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i technologii informacyjnych.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • analiza danych
 • cyberbezpieczeństwo.

Dla kogo studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

To kierunek dla osób o predyspozycjach technicznych, informatycznych, jednocześnie odpowiedzialnych, sumiennych, zaradnych, umiejących racjonalnie reagować w sytuacjach stresowych.

Program kształcenia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Współczesne systemy polityczne,
 • E-learnig,
 • Podstawy informatyki,
 • Postawy prawne bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo morskie państwa,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Przestępczość internetowa,
 • Komputerowe prawo karne,
 • Elementy teorii podejmowania decyzji,
 • Architektura systemów i sieci komputerowych,
 • Bezpieczeństwo e-administracji,
 • Grafika komputerowa,
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Zarzadzanie infrastrukturą krytyczną państwa,
 • Ochrona dóbr osobistych w internecie,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Społeczeństwo informacyjne,
 • Aplikacje i usługi internetowe,
 • Bazy danych,
 • Wykorzystanie BSP w SIB,
 • Analiza danych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • historia
 • geografia
 • język angielski.

Perspektywy pracy po kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Będąc specjalistą z zakresu systemów informacyjnych w bezpieczeństwie można podjąć pracę w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym.

Absolwenci posiadają kompetencje w zakresie:

 • bezpieczeństwa informacyjnego,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • ochrony danych osobowych
 • zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Opinie o kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Praktyczne kształcenie na kierunku realizowane jest w specjalistycznych laboratoriach, symulatorach czy pracowniach:

 1. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – służące zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne;
 2. Zintegrowany Symulator Dowodzenia – wykorzystywane do prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich i lądowych;
 3. Symulator „Łeba” – to środowisko dowodzenia i prowadzenia działań na akwenach morskich;
 4. Symulator GSK (Generator Sytuacji Kryzysowych) – dedykowany do generowania i symulowania sytuacji kryzysowych oraz realizacja procesów związanych z ich opanowaniem;
 5. Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych – umożliwia zdobywanie praktycznych umiejętności w obszarze badania, analizy i odzyskiwania cyfrowych nośników danych oraz dowodowego materiału cyfrowego;
 6. Laboratorium Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Kierunki pokrewne do kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Jakie uczelnie oferują kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie

W których miastach można studiować kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu