Jakiego kierunku studiów szukasz?

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Cyberprzestrzeń - obszar do niedawna nieznany - obecnie stanowi cel nielegalnej działalności, zagrażającej bezpieczeństwu państwa. Konieczność wykształcenia specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i informatycznego stała się priorytetem na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie mają na celu wyposażyć studentów wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza związana z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Winien rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych i posiadać ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, systemów informacji geoprzestrzennej, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Powinien również posiadać ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Po ukończeniu studiów na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i technologii informacyjnych.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • analiza danych
 • cyberbezpieczeństwo.

Dla kogo studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

To kierunek dla osób o predyspozycjach technicznych, informatycznych, jednocześnie odpowiedzialnych, sumiennych, zaradnych, umiejących racjonalnie reagować w sytuacjach stresowych.

Program kształcenia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Współczesne systemy polityczne,
 • E-learnig,
 • Podstawy informatyki,
 • Postawy prawne bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo morskie państwa,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Przestępczość internetowa,
 • Komputerowe prawo karne,
 • Elementy teorii podejmowania decyzji,
 • Architektura systemów i sieci komputerowych,
 • Bezpieczeństwo e-administracji,
 • Grafika komputerowa,
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Zarzadzanie infrastrukturą krytyczną państwa,
 • Ochrona dóbr osobistych w internecie,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Społeczeństwo informacyjne,
 • Aplikacje i usługi internetowe,
 • Bazy danych,
 • Wykorzystanie BSP w SIB,
 • Analiza danych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • historia
 • geografia
 • język angielski.

Perspektywy pracy po kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Będąc specjalistą z zakresu systemów informacyjnych w bezpieczeństwie można podjąć pracę w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym.

Absolwenci posiadają kompetencje w zakresie:

 • bezpieczeństwa informacyjnego,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • ochrony danych osobowych
 • zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Opinie o kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Praktyczne kształcenie na kierunku realizowane jest w specjalistycznych laboratoriach, symulatorach czy pracowniach:

 1. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – służące zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne;
 2. Zintegrowany Symulator Dowodzenia – wykorzystywane do prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich i lądowych;
 3. Symulator „Łeba” – to środowisko dowodzenia i prowadzenia działań na akwenach morskich;
 4. Symulator GSK (Generator Sytuacji Kryzysowych) – dedykowany do generowania i symulowania sytuacji kryzysowych oraz realizacja procesów związanych z ich opanowaniem;
 5. Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych – umożliwia zdobywanie praktycznych umiejętności w obszarze badania, analizy i odzyskiwania cyfrowych nośników danych oraz dowodowego materiału cyfrowego;
 6. Laboratorium Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Kierunki pokrewne do kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Jakie uczelnie oferują kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie

W których miastach można studiować kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie