Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/bZMM9bjGIA2qteuBx7IQmw_8opbltYBb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/80LB0nZ5y_wGu7edWaNTsrW6SUTranyr.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/b9u7SJY5O2vLgBEs5M4QzFFB90tIMjmu.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Z0w3-ADfrewmGEYcYIkljghWunPiP1cP.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/-kBjBLsrHRxoHm84XgZfKhy_2YJpwAFE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Vf2DBJB6rS_1h14uC0tkMr2H45Z8nCPD.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/crIYoCWfJd7Nu77xHcIjEaA_mHuRYYx4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/gjnnFVJgwJgDdPbAvpvwPT4ubWYUmWVg.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/eLD9TGctAyMOl7mOipKHLWVjKKAniEGq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
(+58) 626 25 20
rzecznik@amw.gdynia.pl
amw.gdynia.pl
6.50
0.10%
523
głosów

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus - wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach. Studenci nie muszą więc pokonywać dużych odległości.

Strukturę uczelni stanowią:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studenci cywilni mają do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie państwa, technologie kosmiczne i satelitarne, wojsko w systemie służb publicznych, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz studia marynistyczne.

Studenci wojskowi kształcą się na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, logistyka.

W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na czternastu kierunkach studiów podyplomowych: zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu logistyką, zastosowaniu systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej, hydrografii, inżynierii systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa, systemy informacji przestrzennej, bezpieczeństwa morskich granic państwa, edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowaniu pedagogicznym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, marketingu politycznym, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, zamówieniach publicznych oraz użyciu siły na morzu w prawie międzynarodowym.

W Ośrodku Szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie z konwencją STCW 78/95, w tym kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne zatwierdzone przez IMO.

Warto tutaj studiować

 • CIEKAWA OFERTA STUDIÓW O UNIKATOWYCH SPECJALNOŚCIACH
 • MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU LABOLATORIÓW SPECJALISTYCZYCH zwłaszcza mostka nawigacyjnego, trenażera artyleryjskiego, nowoczesnych sal informatycznych, symulatora zarządzania kryzysowego, symulatora strzeleckiego i innych
 • AKTYWNE KOŁA STUDENCKIE: Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, Obronności, Nawigacyjne, Meteorologiczno-Oceanograficzne, Mechaniczne, Informatyczne, Nauk Społecznych Desideratio i wiele innych
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - możliwość wyjazdów w ramach programów Erasmus+ (Grecja, Czechy, Turcja, Chorwacja, Litwa, Słowacja, Bułgaria) wizyty i wykłady otwarte wybitnych przedstawicieli nauki i praktyków
 • DOMY STUDENCKIE, STYPENDIA – Uczelnia dysponuje 3 domami studenckimi z 1 i 2-osobowymi pokojami oraz oferuje wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • ZAPLECZE SPORTOWE - Uczelnia dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowym

W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, Akademickie Centrum Sportowe i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w m. Czernica.


Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego. Sukcesami międzynarodowymi mogą pochwalić się podchorążowie, którzy regularnie reprezentują uczelnię na konferencjach i w zawodach sportowych we Francji, Turcji i Włoszech.


Lokalizacja

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu