Jakiego artykułu szukasz?

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) ma w swej ofercie popularny kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie zarówno I jak i II stopnia.

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinni być odporni na stres, gotowi podjąć pracę w sytuacjach kryzysowych czy konfliktowych, łatwo podejmujący decyzje.

Ciekawe specjalności, takie jak zarządzanie kryzysowe oraz administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego zapoznają studentów z systemem politycznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierunkami narodowej polityki bezpieczeństwa zagranicznej i wewnętrznej, zadaniami, strukturą organizacyjną, składem systemu reagowania kryzysowego innych państw. Program nauczania przewiduje zagadnienia związane z teorią organizacji i zarządzania w rozwiązywaniu problemów kierowania zespołami ludzkimi, perspektywicznymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, specyfiką struktury i działania systemu reagowania kryzysowego w pasie nadmorskim, a szczególnie w miastach portowych.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne przybliża zasady współdziałania sfery militarnej i pozamilitarnej w zarządzaniu kryzysowym w ramach współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation), zasady współdziałania z systemami reagowania kryzysowego innych państw ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Bałtyckiego, a w tym Civil Emergency Planning, podstawowe problemy związane z ochroną środowiska w rejonie Bałtyku oraz w polskich obszarach morskich i pasie nadbrzeżnym.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) prowadzi studia zarówno dla studentów wojskowych, jak i cywilnych, kształci także kadry marynarskie. Uczelnia zlokalizowana jest tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach – tworzą one zwarty kampus, dzięki czemu studenci nie muszą więc pokonywać dużych odległości.

Jakie studia można podjąć w AMW oprócz bezpieczeństwa wewnętrznego?

Uczelnia kształci cywilów na kierunkach nawigacja, informatyka, oceanotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, pedagogika oraz historia. Studia wojskowe obejmują kierunki nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn.

Akademia Marynarki Wojennej (AMW) stanowi ważne zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Działalność naukowo-badawcza uczelni jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Rezultaty prowadzonych badań, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…