Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

uczelnia publiczna, 81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69, (+58) 626 25 20, rzecznik@amw.gdynia.pl

Stypendia - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Szczegółowe informacje na temat świadczeń materialnych dostępnych dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni znaleźć można na stronie Uczelni.

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Zamojska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych