Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Pracownicy odgrywają kluczową rolę w każdym biznesie: to oni decydują o sukcesie lub porażce organizacji. Kluczowe staje się zatem stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbanie o satysfakcję pracowników i tworzenie dla nich możliwości rozwoju. Tym samym wzrasta znaczenie działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnianiem i płacami, planowaniem karier i rozwoju pracowników.

Studia na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim umożliwiają podnoszenie własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w pracy z innymi ludźmi. Pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

To studia adresowane do osób zainteresowanych pracą w kadrach w prywatnym, publicznym i obywatelskim sektorze gospodarki.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek o profilu praktycznym. Przykładowe przedmioty, z jakimi będą mieli do czynienia studenci to:

 • wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi
 • budowa i efektywne zarządzanie zespołem
 • wprowadzenie do ekonomii
 • podstawy public relations
 • teoria i praktyka podejmowania decyzji
 • socjologia pracy
 • praca i jej miejsce w życiu współczesnego człowieka
 • prawo pracy
 • podstawy mikroekonomii
 • doradztwo personalne i zawodowe
 • budowanie wizerunku firmy i CSR/Employer branding
 • obsługa administracyjna kadr
 • Big Data i Big Science w biznesie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji to historia, wiedza o społeczeństwie oraz język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

Absolwent tego kierunku będzie mógł zostać zatrudniony jako:

 • menedżer personalny (HR Manager)
 • menedżer ds. rozwoju (Business Development Manager)
 • ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • konsultant personalny
 • doradca zawodowy
 • specjalista w biurach pośrednictwa pracy
 • szkoleniowiec
 • konsultant oświatowy.

Opinie o kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kapitałem ludzkim

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kapitałem ludzkim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie