Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

uczelnia publiczna, 81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69, (+58) 626 25 20, rzecznik@amw.gdynia.pl

Progi punktowe - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Warunki przyjęcia na studia do AMW w Gdyni nie przewidują progu punktowego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy — przyjęte zostają osoby z największą sumą punktów kwalifikacyjnych z poszczególnych elementów rekrutacji. Podawanie minimalnej liczby punktów gwarantujących przyjęcie na studia nie jest zasadne ponieważ ulega ona ciągłym zmianom. Zależy od kilku czynników, m.in. od liczby kandydatów, od poziomu trudności zadań podczas egzaminu maturalnego, itp.

W latach ubiegłych liczba kandydatów kształtowała się różnie, oscylowała w przedziale 4 – 7 kandydatów na jedno miejsce.

Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest spełnienie przez kandydata minimalnych wymogów punktowych z sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego (dotyczy osób, które nie zdawały tego przedmiotu na egzaminie maturalnym).

Minimalna wymagana liczba punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego:

 • test sprawności fizycznej - 3
 • rozmowa kwalifikacyjna - 5
 • egzamin z języka angielskiego - 6

Poznaj szczegółowe wymogi poszczególnych etapów naboru.

Punktowane są również oceny na świadectwie.


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Lubelska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie