Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Gdyni

Pedagogikę wybierają osoby, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą polegającą na pomocy, doradztwie, wspieraniu innych osób, również dzieci, ludzi starszych. To z pewnością studia dla osób cierpliwych, wrażliwych, wyrozumiałych, potrafiących wzbudzić zaufanie i nawiązać dobry kontakt z drugą osobą.
pedagogika w Gdyni

Pedagogika - studia

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym. Dostępnych jest wiele specjalności z różnorodnych dziedzin pedagogiki.

Jednolite magisterskie studia oferowane są na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - przygotowują do pracy z dziećmi na tym właśnie etapie edukacji.

Studia wyposażają studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kształcenie koncentruje się na zagadnieniach z zakresu wychowania, nauczania oraz środowisk wychowawczych i systemów oświatowych i opiekuńczych.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie nauczania na pedagogice: teoretyczne podstawy wychowania, psychologia, socjologia, pedagogika społeczna, edukacja międzykulturowa, pedagogika opiekuńcza, poradnictwo wychowawcze i rodzinne, pedagogika twórczości, metodyka pracy pedagoga szkolnego.

Pedagogika - specjalizacje

 • resocjalizacja z wychowaniem przez sport
 • opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
 • pedagogika kulturalno-oświatowa
 • pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
 • pedagogika pracy i polityka personalna
 • profilaktyka społeczna i praca socjalna
 • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
 • terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do AMW odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie.

Uczelnia niepubliczna przyjmuje kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci pedagogiki - zależnie od ukończonej specjalności - pracują w:

 • instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi,
 • świetlicach szkolnych i środowiskowych,
 • szkołach,
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • ośrodkach resocjalizacji,
 • domach dziecka,
 • służbie więziennej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • instytucjach wychowania pozaszkolnego,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach rozwoju i doradztwa zawodowego,
 • placówkach zajmujących się osobami starszymi,
 • domach kultury,
 • domach pomocy społecznej.

Ile zarabia pedagog?

Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Jedną ze ścieżek zawodowych absolwenta pedagogika jest praca z dziećmi.

Jak może być ona satysfakcjonująca opowiada nauczycielka przedszkolna :-)

Pedagogika - opinie

"Po studiach chcę pracować jako terapeuta z osobami uzależnionymi i trudną młodzieżą. Dlatego często poświęcam czas na rozwijanie moich zainteresowań związanych z psychologią, pedagogiką i rozwojem człowieka. Udzielam się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, staram się pomagać tak, jak mogę i potrafię."

Monika Jankowska, studentka WSB

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Gdyni oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Gdyni

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Białostocka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie