Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo w Gdyni

Studia prawnicze nieustającą kojarzą się z prestiżem, elitarnością, wyjątkowością. Prawnicy, poruszający się sprawnie po meandrach zmieniających się przepisów budzą szacunek. Wyobrażenie stabilnej, dobrze płatnej pracy powoduje, że ten kierunek studiów cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów.
prawo w Gdyni

Prawo - studia

Przyszli prawnicy powinni być osobami systematycznymi, pracowitymi – same studia do łatwych nie należą. Wymagają przyswojenia dużej ilości wiedzy pamięciowej, ale też zmysłu analitycznego. Ważną cechą kandydatów jest umiejętność negocjacji, mediacji, sprawnego komunikowania się.

Studia na Prawie trwają 5 lat.

Prawo - program studiów

Program studiów na kierunku prawo obejmuje m.in. takie przedmioty: prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, podstawy ekonomii dla prawników, powszechna historia państwa i prawa, logika prawnicza, prawo karne, prawo administracyjne, doktryny polityczno-prawne, prawo rzymskie, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie karne, prawo cywilne, prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, etyka prawnicza, prawo handlowe i inne przedmioty obowiązkowe, ale też wiele przedmiotów fakultatywnych.

Studenci biorą udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Prawo - specjalizacje

Studenci WSAiB mogą wybrać zakresy kształcenia:

 • mediacje
 • obsługa biznesu
 • sądowy

Prawo - rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Nie obowiązują limity punktowe za wyniki uzyskane na maturze, ale limity miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Prawo w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia prawnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Prawie

Absolwenci prawa mogą wybrać następujące ścieżki kariery:

 • instytucje wymiaru sprawiedliwości – wymogiem jest ukończenie jednej z aplikacji, która otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, radca prawny, notariusz, adwokat, prokurator, komornik
 • sektor prywatny: praca związana ze świadczeniem usług doradztwa prawnego, reprezentowaniem firm i osób przed sądem, zajmowanie stanowisk w działach handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, human resource, prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • kariera naukowa – praca dydaktyczno-naukowa w szkołach wyższych.

Prawnicy mogą zatem pracować w kancelariach, sądach, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, samorządowych, korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach, placówkach edukacyjnych.

Ile zarabia prawnik?

Pensja początkującego prawnika czy doradcy na umowie o pracę to średnio brutto 5,5 tys. zł. Zarobki w branży prawniczej rosną skokowo wraz z doświadczeniem. Pensja na umowie o pracę przy doświadczeniu powyżej 19 lat może wynieść nawet 58 tys. zł brutto, a w modelu B2B maksymalnie 80 tys. zł netto.

źródło: rp.pl

Prawo - opinie

W gospodarce, w korporacjach, w organizacjach gospodarczych potrzeba wielu fachowców, którzy znają się na prawie, bo dzisiaj wszystko się umiędzynaradawia, a umiędzynarodowienie dokonuje się poprzez prawo.

prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz, b. doradca Prezydenta RP i ambasador RP


Czy warto studiować Prawo?

Prawo wciąż jest postrzegane jako kierunek prestiżowy i elitarny, a jego ukończenie gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę.

Kończąc specjalność związaną z mediacjami absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kompetencje. Kształcenie obejmuje zajęcia w postaci warsztatów mediacyjnych i symulacji mediacji rodzinnej, zagadnienia z zakresu psychologii rodziny czy psychologii konfliktu. Prowadzone są przez praktyków z tej dziedziny. Ukończenie tej specjalności pozwala na podjęcie pracy mediatora i ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych.

Partnerami kierunku są Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Prokuratura Okręgowa, Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Sądy Rejonowe.

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach prawniczych

Przeczytaj opisy kierunków prawniczych

Inne studia o podobnym profilu kształcenia:

Prawo i podatki w biznesie

Prawo europejskie

Kierunek ekonomiczno-prawny

Kierunek prawno-ekonomiczny

Prawo finansowe i skarbowość

Jakie uczelnie w Gdyni oferują kierunek prawo

Jakie inne kierunki oferowane są w Gdyni

 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu