• UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Collegium Polonicum 2021_2022
 • UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki prawnicze

prawnicze

Studia z zakresu prawa to niezwykle prestiżowy wybór, niezmiennie od wielu lat. Wielu przyszłych absolwentów liceum marzy o podjęciu studiów prawniczych, by zyskać wymarzony i dobrze płatny zawód ‒ stać się adwokatem, radcą, czy prokuratorem, pracować w sądzie lub otworzyć własną kancelarię.

Kierunki prawnicze obejmują zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania, finansów, biznesu. Studenci uczą się interpretować przepisy prawa, wykorzystywać wiedzę prawniczą w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu inwestycji. To studia dla przyszłych prawników, ale też przedsiębiorców, których działalność biznesowa nierozerwalnie związana jest z przestrzeganiem przepisów wielu gałęzi prawa.

Typowy kierunek prawniczy realizowany jest w systemie jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich. Dostępny jest na większości uniwersytetów oraz na wybranych uczelniach niepublicznych.

Kierunki związane z prawem w biznesie, prawno-ekonomiczne, menedżersko-prawne to studia dwustopniowe, będące ofertą uczelni ekonomicznych oraz niepublicznych.

Katalog kierunków prawniczych

a
administrowanie środowiskiem
b
bezpieczeństwo i prawo
c
criminology and criminal justice
e
ekonomiczna analiza prawa ekonomiczno-prawny eu energy and climate law european and international business law european legal studies europejskie prawo gospodarcze
h
human rights and genocide studies
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe international and european law international business law and arbitration
k
kierunek prawno-ekonomiczny kierunek prawno-finansowy konsulting prawny i gospodarczy kryminologia prawnicza
l
law in business management law in international relations and business llm international and european law
m
menedżerskie studia ekonomiczno-prawne menedżerskie studia finansowo-prawne
p
podatki i doradztwo podatkowe polski system prawny prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo e-biznesu prawo europejskie prawo finansowe i skarbowość prawo gospodarcze prawo i finanse w biznesie prawo i gospodarka prawo i podatki w biznesie prawo internetu i ochrony informacji prawo kanoniczne prawo medyczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo ochrony danych osobowych prawo ochrony zasobów naturalnych prawo ochrony zdrowia prawo podatkowe i rachunkowość prawo polsko-niemieckie studia prawnicze prawo służb mundurowych prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych prawo urzędnicze prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie prawo w biznesie i sektorze publicznym prawo w it prawo w samorządzie terytorialnym prawo w zarządzaniu prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów prawo zamówień publicznych prawo zatrudnienia prawo zatrudnienia - kadry i płace public policy and administration
s
stosunki i prawo międzynarodowe studia menedżersko - prawne systemy informacyjne w bezpieczeństwie
z
zarządzanie i prawo w biznesie

Dla kogo kierunki prawnicze

Kierunki prawo to studia dla najlepszych. Wysokie wymogi rekrutacyjne pozwalają tylko wybranym przejść gęste sito rekrutacji. Same studia tym bardziej do łatwych nie należą.

Od kandydatów, a potem osób pracujących w zawodach prawniczych oczekuje się:

 • pracowitości
 • systematyczności
 • samodyscypliny
 • doskonałej pamięci
 • umiejętności logicznego myślenia
 • sprawności w interpretowaniu przepisów
 • swobody wypowiedzi
 • otwartości na ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy prawniczej.

Kształcenie na kierunkach prawniczych

Jeśli chcesz zasiadać na sali rozpraw w sędziowskiej todze, być oskarżycielem, obrońcą, krótko mówiąc, to nie ma tu drogi na skróty. Studia prawnicze trwają 5 lat. Po uzyskaniu dyplomu magistra prawa przed Tobą konkretna aplikacja, do wyboru są:

 • adwokacka
 • sędziowska
 • prokuratorska
 • notarialna
 • radcowska
 • komornicza
 • rzecznikowska
 • kuratorska
 • legislacyjna.

Dopiero jej ukończenie czyni Cię 100-procentowym przedstawicielem określonego zawodu prawniczego.

W trakcie studiów do zaliczenia są m.in następujące przedmioty:

 • logika dla prawników
 • historia państwa i prawa
 • wstęp do prawoznawstwa
 • ekonomia
 • łacina dla prawników
 • socjologia/filozofia
 • prawo rzymskie
 • prawo konstytucyjne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • postępowanie karne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • postępowanie administracyjne
 • prawo gospodarcze i handlowe.

Kształcenie na kierunkach powiązanych z dziedziną prawa trwa 3 lata, przeważ≥nie realizowane są przez uczelnie niepubliczne.

Rekrutacja na kierunki prawnicze

Rekrutacja na prawo najczęściej odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z kilku poniższych przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia.

Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą więcej punktów – ich szanse są tym samym większe.

Aplikując na kierunki prawnicze w szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Upewnijcie się jednak, czy konkretna szkoła nie wymaga wyniku z określonego przedmiotu maturalnego.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo wymogi rekrutacyjne na konkretnych uczelniach.

Praca po kierunkach prawniczych

Absolwenci, którzy ukończyli konkretną aplikację mogą pracować jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcowie prawni, komornicy (zgodnie z wybraną wcześniej aplikacją). Oczywiście to nie jedyna ścieżka, jaką mogą podążać prawnicy.

Uzyskanie dyplomu magistra prawa pozwala na podjęcie pracy w:

 • szeroko pojętych organach sprawiedliwości
 • przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować
 • charakterze negocjatora, mediatora
 • firmach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Opinie o kierunkach prawniczych

Ukończenie prawa to niezmiennie prestiż, uznanie społeczne, ale i perspektywa wysokich zarobków.

Choć to trudne, wymagające studia, prawo nieustająco pozostaje jednym z najbardziej obleganych kierunków.

Chcecie zajrzeć za kulisy studiów prawniczych? Dowiedzieć się, jak wyglądają kolokwia i sesje na prawie? Zajrzyjcie na blog studentki tego kierunku:http://administratywistka.pl/2018/11/kolokwium-i-sesja-czyli-jak-wygladaja-egzaminy-i-zaliczenia-na-studiach/.

Uczelnie o kierunkach prawniczych

 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu