Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo i doradztwo w biznesie

Kierunek Prawo i doradztwo w biznesie oferuje wysokiej jakości edukację, łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

Ta innowacyjna propozycja jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego biznesu, integrującą kluczowe aspekty prawa cywilnego, finansowego i nowoczesnych technologii z zarządzaniem strategicznym, ludźmi i projektami. Program studiów zakłada przekazanie studentom kompetencji niezbędnych do identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów prawnych i biznesowych.

Absolwenci kierunku zyskają umiejętności analityczne niezbędne w podejmowaniu decyzji prawnych i biznesowych, oparte na nowoczesnych narzędziach, w tym na analizie danych, statystyce i arkuszach kalkulacyjnych.

Kierunek Prawo i doradztwo w biznesie pozwoli na zdobycie wykształcenia wyróżniającego się interdyscyplinarnym podejściem, które integruje prawo, zarządzanie i ekonomię. Rezultatem tego będzie uzyskanie szerszej perspektywy oraz zestawu narzędzi niezbędnych do przeprowadzania dogłębnych analiz.

Dzięki praktycznym umiejętnościom nabytym podczas studiów, takim jak np. negocjacje prawnicze, komunikacja kryzysowa, i zarządzanie kryzysami i konfliktami, absolwent będzie przygotowany do pracy w dynamicznych i wymagających środowiskach, zarówno na stanowiskach prawniczych, jak i menedżerskich. Ten kierunek to także świetny punkt wyjścia do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Dla kogo studia na kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Zakresy kształcenia:

 • Prawnik w organizacji
 • Doradca w sytuacjach kryzysowych
 • HR Business Partner

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru na studia dostępne na stronie uczelni prowadzącej.

Perspektywy pracy po kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Absolwent zakresu kształcenia: Prawnik w organizacji

Absolwent tej ścieżki posiada szczegółową wiedzę na temat prawa pracy i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji. Zna zasady ładu korporacyjnego i jest świadomy zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem. Jest przygotowany do tworzenia i wdrażania procedur i regulacji wewnątrzorganizacyjnych, co czyni go niezbędnym elementem każdej nowoczesnej organizacji.

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w nowoczesnych organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • jako cenny członek działów prawnych korporacji, a także dla organów administracji publicznej, które dążą do zmodernizowania swoich operacji i zabezpieczenia przed zagrożeniami prawnymi i cybernetycznymi ze względu na wiedzę z zakresu prawa pracy, ładu korporacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa;
 • jako doradca prawny;
 • jako specjalista ds. zgodności z przepisami prawa;
 • jako menedżer ds. regulacji wewnątrzorganizacyjnych, przyczyniając się do tworzenia i wdrażania procedur wewnętrznych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Absolwent zakresu kształcenia: Doradca w sytuacjach kryzysowych

Absolwent tej ścieżki jest specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego. Dzięki praktycznym umiejętnościom, takim jak pierwsza pomoc psychologiczna i komunikacja kryzysowa, jest w stanie efektywnie zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Zna zasady analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa, a jego kompetencje są nieocenione w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania.

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w agencjach zarządzania kryzysowego;
 • w korporacjach lub instytucjach publicznych;
 • w urzędach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym;

Absolwent dzięki umiejętnościom z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej i komunikacji kryzysowej jest nieocenionym zasobem w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania. Jego wiedza z zakresu analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa może przyczynić się do zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnych zagrożeń w każdym typie organizacji.

Absolwent zakresu kształcenia: HR Business Partner

Absolwent tej ścieżki jest ekspertem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami, a także komunikacji wewnętrznej i zarządzania zmianą. Jest przygotowany do budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, a jego kompetencje są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem.

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę: jako ekspert w zarządzaniu zasobami ludzkimi może znaleźć pracę w działach HR korporacji, agencjach rekrutacyjnych lub instytucjach publicznych, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z rekrutacją, retencją i rozwojem pracowników.

Jego umiejętności z zakresu rekrutacji, zarządzania wynagrodzeniami i komunikacji wewnętrznej są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników, zadowolenia klientów i ogólnej efektywności organizacyjnej.

Opinie o kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo i doradztwo w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo i doradztwo w biznesie

W których miastach można studiować kierunek prawo i doradztwo w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie