Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo medyczne

Uniwersytet Szczeciński przygotował kilka specjalistycznych kierunków prawniczych, wymykających się klasycznej definicji studiowania prawa. Jednym z nich jest kierunek drugiego stopnia o nazwie Prawo medyczne - przygotowujący zarówno do pracy w podmiotach leczniczych, jak i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne.

Studenci uczą się:

 • zakładać i prowadzić działalność leczniczą
 • definiować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych
 • zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych
 • przygotowywać umowy, dokumenty oraz akty wewnętrzne (np. regulaminy, procedury), niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych
 • prowadzić i udostępniać dokumentacje medyczną.

Dla kogo studia na kierunku prawo medyczne

To studia dla osób, które jednocześnie interesują się prawem i medycyną, ale nie chcą decydować się na któreś z klasycznych, długich i trudnych studiów. Oraz dla tych, którzy chcą znaleźć swoją wąską specjalizację w dziedzinie prawa.

Program kształcenia na kierunku prawo medyczne

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo medyczne to:

 • dokumentacja medyczna
 • dowody i postępowanie dowodowe z udziałem pacjentów
 • e-usługi w ochronie zdrowia
 • gospodarka odpadami medycznymi
 • ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo pracy w systemie ochrony zdrowia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo medyczne

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku prawo medyczne

Absolwenci prawa medycznego uzyskają umiejętności rozwiązywania skomplikowanych i wieloaspektowych problemów prawnych pojawiających się w systemie ochrony zdrowia. Będą mogli znaleźć pracę przede wszystkim w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia.

Opinie o kierunku prawo medyczne

Kierunki pokrewne do kierunku prawo medyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo medyczne

W których miastach można studiować kierunek prawo medyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania