Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo w samorządzie terytorialnym

Kierunek studiów II stopnia Prawo w samorządzie terytorialnym ma na celu przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w zakresie wykonywania przez samorząd zadań własnych z dziedziny polityki publicznej, administrowania sprawami wspólnoty samorządowej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, podatków, realizacji inwestycji publicznych, zamówień publicznych, polityki społecznej pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań samorządu, współpracy z organizacjami sektora pozarządowego oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

Samorząd terytorialny realizuje większość zadań Państwa. Każdy kto chce uzyskać pozwolenie na budowę, skorzystać z pomocy społecznej, zgłosić urodzenie dziecka, poprosić o interwencję straż miejską – zgłasza się do jednostek Samorządu. Wodociągi, drogi, odbiór śmieci, to także zadania Samorządu. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarka lokalowa, transport publiczny, to dalsze obowiązki gminy, powiatu lub województwa.

Wykonywanie tych zadań, wymaga specjalistycznej, dobrze wykształconej kadry, która potrafi przygotować przepisy prawa miejscowego oraz zastosować prawo ustanowione przez Parlament i Rząd w sposób prawidłowy, dla dobra społeczności lokalnej i regionalnej. Systematyczny wzrost zakresu zadań samorządu sprawia, że osób o wysokich kompetencjach, które zadania te wykonają wciąż istotnie brakuje.

Czego się nauczysz na Prawie w samorządzie terytorialnym?

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w sektorze publicznym,
 • poznasz podstawy działania instytucji publicznych i finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych,
 • poznasz zasady tworzenia prawa miejscowego,
 • dowiesz się, jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu UE,
 • zyskasz kompetencje pracownicze cenione w sektorze prywatnym współpracującym z podmiotami publicznymi,
 • nauczysz się przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne,
 • dowiesz się, jak składać oferty w tych przetargach jako wykonawca i wykonywać umowy zawarte przez przedsiębiorców z samorządem,
 • dowiesz się, jak samorząd realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

Dla kogo studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

To propozycja edukacyjna dla tych osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w takich obszarach aktywności, jak: administracja gminna, powiatowa, wojewódzka i jednostki nadzorowane przez administrację, spółki komunalne, administracja straży miejskiej, organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem, przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania publiczne, wykonawcy zamówień publicznych, instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym.

Program kształcenia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • Konstytucyjne i europejskie podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • Zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • Etyka urzędnika samorządowego,
 • Prawo administracyjne w samorządzie,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo opieki społecznej,
 • Podstawy gospodarki finansowej samorządu i podatki lokalne,
 • Gospodarka komunalna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Prawo budowlane,
 • Funkcjonowanie straży miejskiej,
 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na studia sprawdź na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Praca dla absolwentów kierunku czeka w następujących sektorach:

 • administracja gminna, powiatowa, wojewódzka i jednostki nadzorowane przez administrację
 • spółki komunalne
 • administracja straży miejskiej
 • organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
 • przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania publiczne
 • wykonawcy zamówień publicznych
 • instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym

Opinie o kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo w samorządzie terytorialnym

W których miastach można studiować kierunek prawo w samorządzie terytorialnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Piotrkowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna