Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze to kierunek unikatowy, realizowany prze Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Europejski Uniwersytet Viadrina.

Kształcenie uwzględniające aspekty różnorodnych systemów prawa pozwala uzyskać umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.

Zajęcia obejmujące zagadnienia prawa polskiego i niemieckiego odbywają się odpowiednio w języku polskim lub niemieckim.

Kierunek różni się od tradycyjnego kształcenia prawniczego przede wszystkim znacznym rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. W odniesieniu do studiów na niemieckich uczelniach większy nacisk położony jest na poznawanie przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa.

Studia trwają pięć lat.

Dla kogo studia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawnicze studia to propozycja dla osób sumiennych, dociekliwych, cierpliwych, gotowych spędzać długie godziny nad kodeksami i zmieniającymi się przepisami prawa.

Na kierunku sprawdzą się kandydaci o umysłach analitycznych, umiejętnościach logicznego myślenia, posiadające dobrą pamięć, siłę argumentacji.

Konieczna jest znajomość języka niemieckiego.

Program kształcenia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Zajęcia są podzielone na duże moduły, które zapewniają równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia.

Przedmioty kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz publicznego. Część z nich ma charakter ponadnarodowych i są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski, jak i z Niemiec.

Oprócz tradycyjnych kursów akademickich odbywają się interaktywne zajęcia polegające na wspólnym rozwiązywaniu kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania przez studenta określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na budowanie tzw. kompetencji miękkich, jak retoryka, sztuka dyskusji czy mediacja.

Studenci zdobywają kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studentem kierunku może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na obu uczelniach uczestniczących w realizacji kierunków studiów.

Rekrutacja po stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza obejmuje złożenie wymaganych dokumentów.

Więcej na temat rekrutacji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina: https://study.europa-uni.de/de/index.html.

Perspektywy pracy po kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Ukończenie studiów otwiera drogę do aplikacji prawniczych, a w przyszłości pracę w zawodach takich jak adwokat, sędzia, prokurator, notariusz, komornik, radca prawny itp.

Międzynarodowy charakter studiów, poznanie systemów i przepisów prawa Polski i Niemiec pozwala na podjęcie zatrudnienia w zagranicznych instytucjach, jednostkach czy przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest praktyczna znajomość prawa, a także w obszarze międzynarodowego obrotu prawnego.

Obszary zawodowe przewidziane dla absolwentów kierunku:

  • dyplomacja
  • administracja państwowa i samorządowa w Polsce i w Niemczech
  • instytucje prawnej i gospodarczej współpracy polsko- niemieckiej
  • korporacje transgraniczne.

Opinie o kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studia na kierunku Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze dają kompleksową wiedzę w zakresie wszystkich najważniejszych gałęzi prawa, przekazywaną przez wybitnych specjalistów: teoretyków i praktyków.

Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

Więcej o kierunku opowiada absolwentka tych unikatowych studiów:

https://www.prawo.pl/student/aleksandra-pelczarska...

Kierunki pokrewne do kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

W których miastach można studiować kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni