Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze to kierunek unikatowy, realizowany przez realizowany w Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kształcenie uwzględniające aspekty różnorodnych systemów prawa pozwala uzyskać umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.

Zajęcia obejmujące zagadnienia prawa polskiego i niemieckiego odbywają się odpowiednio w języku polskim lub niemieckim.

Kierunek różni się od tradycyjnego kształcenia prawniczego przede wszystkim znacznym rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. W odniesieniu do studiów na niemieckich uczelniach większy nacisk położony jest na poznawanie przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa.

Studia trwają pięć lat.

Dla kogo studia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawnicze studia to propozycja dla osób sumiennych, dociekliwych, cierpliwych, gotowych spędzać długie godziny nad kodeksami i zmieniającymi się przepisami prawa. Na kierunku sprawdzą się kandydaci o umysłach analitycznych, umiejętnościach logicznego myślenia, posiadające dobrą pamięć, siłę argumentacji.

Kierunek adresowany jest do osób, które są zainteresowane zarówno krajową, jak i międzynarodową karierą prawniczą. Studia prowadzone są na polsko-niemieckim pograniczu, już od pierwszego dnia uczymy równolegle prawa polskiego i prawa niemieckiego.

Zajęcia z prawa niemieckiego odbywają się w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a z prawa polskiego – w Collegium Polonicum w Słubicach. Budynki, choć znajdują się formalnie w dwóch różnych państwach, oddalone są od siebie faktycznie o 1,5 km, co umożliwia przejście między nimi w kilka minut, skorzystać można także z bezpłatnego dla studentów autobusu.

Ponieważ zajęcia odbywają się w obydwu językach, wymagana jest na starcie biegła znajomość języka zarówno polskiego, jak i niemieckiego (dla zainteresowanych dostępne są kursy).

Program kształcenia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Przedmioty kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz publicznego. Część z nich ma charakter ponadnarodowych i są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski, jak i z Niemiec.

Oprócz tradycyjnych kursów akademickich odbywają się interaktywne zajęcia polegające na wspólnym rozwiązywaniu kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania przez studenta określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na budowanie tzw. kompetencji miękkich, jak retoryka, sztuka dyskusji czy mediacja.

Studenci zdobywają kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk.

Studia dają możliwość zdobycia trzech dyplomów: magister prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Bachelor of Laws – LL.B. i Master of Laws – LL.M. Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studentem kierunku może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na obu uczelniach uczestniczących w realizacji kierunków studiów.

Rekrutacja po stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza obejmuje złożenie wymaganych dokumentów.

Więcej na temat rekrutacji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina: https://study.europa-uni.de/de/index.html.

Perspektywy pracy po kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Ukończenie studiów otwiera drogę do aplikacji prawniczych, a w przyszłości pracę w zawodach takich jak adwokat, sędzia, prokurator, notariusz, komornik, radca prawny itp.

Międzynarodowy charakter studiów, poznanie systemów i przepisów prawa Polski i Niemiec pozwala na podjęcie zatrudnienia w zagranicznych instytucjach, jednostkach czy przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest praktyczna znajomość prawa, a także w obszarze międzynarodowego obrotu prawnego.

Obszary zawodowe przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • dyplomacja
 • administracja państwowa i samorządowa w Polsce i w Niemczech
 • instytucje prawnej i gospodarczej współpracy polsko- niemieckiej
 • korporacje transgraniczne.

Opinie o kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studia na kierunku Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze dają kompleksową wiedzę w zakresie wszystkich najważniejszych gałęzi prawa, przekazywaną przez wybitnych specjalistów: teoretyków i praktyków.

Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku, sylwetkach absolwentek i absolwentów, zadać pytanie czy obejrzeć nasz kampus, zapraszamy na nasze social media!

https://www.tiktok.com/@studyourlaw

https://www.instagram.com/studyourlaw/

https://www.prawo.pl/student/aleksandra-pelczarska...

Kierunki pokrewne do kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

W których miastach można studiować kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach