Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze to kierunek unikatowy, realizowany prze Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Europejski Uniwersytet Viadrina.

Kształcenie uwzględniające aspekty różnorodnych systemów prawa pozwala uzyskać umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.

Zajęcia obejmujące zagadnienia prawa polskiego i niemieckiego odbywają się odpowiednio w języku polskim lub niemieckim.

Kierunek różni się od tradycyjnego kształcenia prawniczego przede wszystkim znacznym rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. W odniesieniu do studiów na niemieckich uczelniach większy nacisk położony jest na poznawanie przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa.

Studia trwają pięć lat.

Dla kogo studia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Prawnicze studia to propozycja dla osób sumiennych, dociekliwych, cierpliwych, gotowych spędzać długie godziny nad kodeksami i zmieniającymi się przepisami prawa. Na kierunku sprawdzą się kandydaci o umysłach analitycznych, umiejętnościach logicznego myślenia, posiadające dobrą pamięć, siłę argumentacji.

Kierunek adresowany jest do osób, które są zainteresowane zarówno krajową, jak i międzynarodową karierą prawniczą. Studia prowadzone są na polsko-niemieckim pograniczu, już od pierwszego dnia uczymy równolegle prawa polskiego i prawa niemieckiego.

Zajęcia z prawa niemieckiego odbywają się w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a z prawa polskiego – w Collegium Polonicum w Słubicach. Budynki, choć znajdują się formalnie w dwóch różnych państwach, oddalone są od siebie faktycznie o 1,5 km, co umożliwia przejście między nimi w kilka minut, skorzystać można także z bezpłatnego dla studentów autobusu.

Ponieważ zajęcia odbywają się w obydwu językach, wymagana jest na starcie biegła znajomość języka zarówno polskiego, jak i niemieckiego (dla zainteresowanych dostępne są kursy).

Program kształcenia na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Zajęcia są podzielone na duże moduły, które zapewniają równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia.

Przedmioty kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz publicznego. Część z nich ma charakter ponadnarodowych i są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski, jak i z Niemiec.

Oprócz tradycyjnych kursów akademickich odbywają się interaktywne zajęcia polegające na wspólnym rozwiązywaniu kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania przez studenta określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na budowanie tzw. kompetencji miękkich, jak retoryka, sztuka dyskusji czy mediacja.

Studenci zdobywają kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studentem kierunku może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na obu uczelniach uczestniczących w realizacji kierunków studiów.

Rekrutacja po stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza obejmuje złożenie wymaganych dokumentów.

Więcej na temat rekrutacji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina: https://study.europa-uni.de/de/index.html.

Perspektywy pracy po kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Ukończenie studiów otwiera drogę do aplikacji prawniczych, a w przyszłości pracę w zawodach takich jak adwokat, sędzia, prokurator, notariusz, komornik, radca prawny itp.

Międzynarodowy charakter studiów, poznanie systemów i przepisów prawa Polski i Niemiec pozwala na podjęcie zatrudnienia w zagranicznych instytucjach, jednostkach czy przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest praktyczna znajomość prawa, a także w obszarze międzynarodowego obrotu prawnego.

Obszary zawodowe przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • dyplomacja
 • administracja państwowa i samorządowa w Polsce i w Niemczech
 • instytucje prawnej i gospodarczej współpracy polsko- niemieckiej
 • korporacje transgraniczne.

Opinie o kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Studia na kierunku Prawo - polsko-niemieckie studia prawnicze dają kompleksową wiedzę w zakresie wszystkich najważniejszych gałęzi prawa, przekazywaną przez wybitnych specjalistów: teoretyków i praktyków.

Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku, sylwetkach absolwentek i absolwentów, zadać pytanie czy obejrzeć nasz kampus, zapraszamy na nasze social media!

https://www.tiktok.com/@studyourlaw

https://www.instagram.com/studyourlaw/

https://www.prawo.pl/student/aleksandra-pelczarska...

Kierunki pokrewne do kierunku prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

W których miastach można studiować kierunek prawo polsko-niemieckie studia prawnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Opolski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie