Szczegółowy opis uczelni

Wybierz studia u nas

Czym jest Collegium Polonicum?

Collegium Polonicum w Słubicach (CP) jest wspólną placówką dydaktyczno-naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Studiując na jednym ze wspólnych kierunków, masz możliwość uzyskania polskiego i niemieckiego dyplomu!
W naszych murach uczą się studenci różnych narodowości, działają liczne organizacje studenckie oraz tętni bogate życie kulturalne.

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
www.cp.edu.pl
e-mail: study.cp@cp.edu.pl

Jaki dyplom otrzymasz po ukończeniu Collegium Polonicum?

Po ukończeniu studiów zostaniesz absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub w przypadku kierunków wspólnych zarówno absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
W wypadku kierunków Viadriny otrzymasz dyplom Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Co wyróżnia Collegium Polonicum od innych placówek?

Po pierwsze to, że jesteśmy uczelnią zlokalizowaną przy granicy polsko-niemieckiej, co daje Ci ogromne możliwości rozwoju, szczególnie pod kątem językowym!
Po drugie, tylko u nas masz możliwość zdobycia dwóch dyplomów uznanych uczelni.
Po trzecie, nasz nowoczesny budynek oraz jego wyposażenie pozwolą Ci zdobywać wiedzę w komfortowym i estetycznym otoczeniu.
Po czwarte, mamy nowoczesną i doskonale wyposażoną bibliotekę, która jest integralną częścią placówki.
Po piąte, posiadamy jedne z najnowocześniejszych domów studenckich w całej Polsce. Pokoje o wysoki standardzie, 1- lub 2-osobowe.


Kierunki i specjalności

Jakie kierunki pierwszego stopnia oferuje Collegium Polonicum?

 • Filologia, specjalność: filologia germańska (kierunek wspólny z Viadriną)
 • Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze (studia jednolite magisterskie, kierunek wspólny z Viadriną)

Jakie kierunki drugiego stopnia oferuje Collegium Polonicum?

 • Och­ro­na Eu­ro­pej­skich Dóbr Kul­tu­ry – w j. nie­miec­kim, kie­runek Via­driny
 • Ko­mu­nika­cja międzykul­tu­ro­wa – w j. an­giel­skim (kie­runek wspólny z Via­driną)

Zachęcamy Cię do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych wydziałów na:

www.amu.edu.pl oraz www.europa-uni.de

Rekrutacja na studia

Jakie kroki musisz podjąć, aby zostać studentem Collegium Polonicum w Słubicach?

Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie rejestracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pośrednictwem którego będziecie mogli zapisać się na studia w Collegium Polonicum. Wybierając kierunek studiów, na który się zdecydowałeś/-aś, zaznacz opcję z dopiskiem „zajęcia w Słubicach”.

Link do systemu rejestracji UAM: www.rejestracja.amu.edu.pl

Wszelkie niezbędne informacje oraz dokładny opis wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie www.cp.edu.pl w zakładce „rekrutacja”.

Po prawidłowej rejestracji należy już tylko czekać na odpowiedź, czy zostaliście przyjęci.

Informacje dotyczące rekrutacji na kierunki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina znajdziesz pod adresem: www.europa-uni.de
Uwaga: jeśli chcesz studiować na Viadrinie, to musisz udokumentować znajomość j. niemieckiego (szczegółowe wymagania znajdziesz na stronach www Viadriny).

W wypadku kierunków Viadriny otrzymasz dyplom Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Czy musisz zdawać egzamin wstępny?
Odpowiedź brzmi NIE!

Czy studia są płatne?

Studia stacjonarne prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla obywateli Unii Europejskiej oraz osób z Kartą Polaka są bezpłatne.

Studiując na kierunku wspólnym jesteś jednocześnie studentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, co związane jest z opłatą semestralną w wysokości ok. 230 EUR (opłata ta zawiera już m.in. bilet na wszystkie środki komunikacji w Brandenburgii oraz w Berlinie).

Życie studenckie

Czy Collegium Polonicum posiada domy studenckie?

Na naszym campusie znajduje się 5 domów studenckich, które tworzą miasteczko studenckie oraz takie obiekty jak: poczta, fryzjer, sklep z artykułami papierniczymi, siłownia, boisko do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Prawo do zamieszkania w domach studenckich (DS) mają studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerskiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Nasze DS są pod względem standardów jednymi z najlepszych w Polsce i każdy ma zapewnione w nich miejsce!

Wszelkie informacje dotyczące akademików znajdziecie na stronie: http://www.cp.edu.pl/pl/studia/akademiki/index.htm...

Gdzie możesz skorzystać z potrzebnych Ci materiałów i książek?

Oczywiście w naszej bibliotece! Księgozbiór tematycznie związany jest z kierunkami studiów prowadzonych w Collegium Polonicum oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Gdzie możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania?

Stoją dla Ciebie otworem:

 • Chór Akademicki,
 • Koła Naukowe działające przy kierunkach studiów,
 • Rada Samorządu Studentów Collegium Polonicum,
 • Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego,
 • ELSA Słubice (niezależna międzynarodowa organizacja studentów prawa),
 • Studencka Poradnia Prawa,
 • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Ambasador Collegium Polonicum, czyli program mający na celu budowę pozytywnego wizerunku CP przez naszych studentów na targach edukacyjnych oraz wśród uczniów szkół średnich,

Oprócz tego Viadrina oferuje członkostwo w jednej z ponad 30 organizacji studenckich i stowarzyszeń.

Czy podejmując studia w CP masz możliwość ubiegania się o stypendium?

Oczywiście, że TAK!

Collegium Polonicum daje możliwość ubiegania się o różne stypendia, dzięki którym łatwiej będzie studiować:

 • stypendia socjalne (przyznawane w przypadku osiągania niskich odchodów w rodzinie),
 • stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów,
 • jednorazowe zapomogi.

Wnioski o przyznanie któregokolwiek ze stypendiów należy składać w Sekretariacie Spraw Studenckich Collegium Polonicum. Formularze wniosków oraz druki załączników (zaświadczeń) można otrzymać w Sekretariacie Spraw Studenckich lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej: www.cp.edu.pl

Czy jako student masz możliwość wzięcia kredytu?

TAK, masz taka możliwość!

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia mogą ubiegać się o kredyt studencki!
Ogólnie informacje o kredytach możesz uzyskać na uczelni, a w wybranym banku otrzymać szczegółowe informacje i wniosek o kredyt.

Co możesz robić w czasie wolnym?

Choć oba miasta dzieli nie tylko rzeka, lecz również języki, Słubice i Frankfurt nad Odrą są jednym organizmem. Otwiera Ci to niepowtarzalną szansę obcowania z różnymi kulturami oraz życiem codziennym dwóch państw.
Zarówno Słubice jak i Frankfurt nad Odrą nieustannie się rozwijają, przez co dają możliwość, by pozostać tutaj na dłużej i rozpocząć swoją karierę zawodową.

Po zajęciach na uczelni, w klubach studenckich i lokalach możesz spędzić przyjemnie czas i choć na chwilę oderwać się od studenckiej codzienności.
Oba miasta są również bardzo aktywne kulturalnie. W ramach festiwali takich jak: TransVocale, Dni Muzyki nad Odrą czy Musica Autumna, odbywających się po obu stronach Odry będziesz mógł/-ła posłuchać wyśmienitej muzyki, a swoją działalność artystyczną jak np. pasję teatralną rozwijać uczestnicząc w corocznych studenckich Spotkaniach Teatralnych Unithea. Niezbędne dla każdego studenta doświadczenie zawodowe możesz zdobyć podczas praktyk studenckich czy wypróbować swoje siły w jednej z kilkunastu organizacji pozarządowych.

Niewątpliwym atutem jest bliskość Berlina, gdzie na pewno znajdziesz atrakcyjne oferty kulturalne dla siebie.

Do zobaczenia w Collegium Polonicum w Słubicach!

Skontaktuj się z nami

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
www.cp.edu.pl
e-mail: study.cp@cp.edu.pl


Gdzie oprócz naszej strony internetowej możesz szukać pomocy?

Do Twojej dyspozycji jest Sekretariat Spraw Studenckich.

Informacje o dniach i godzinach przyjęć znajdziesz na naszej stronie internetowej www.cp.edu.pl
w zakładce „Studia”, odnośnik Sekretariat Spraw Studenckich.

e-mail: study.cp@cp.edu.pl

tel. 61 829 68 92

Artykuły dotyczące uczelni

Total 9 items.

​Viadrina Law Track – intensywny letni kurs j...

Propozycja dla wszystkich maturzystów oraz maturzystek, którzy w tym roku rozpoczną studia w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych - intensywny letni…

Collegium Polonicum w Słubicach - ochrona śro...

Collegium Polonicum to uczelnia zlokalizowana przy granicy polsko-niemieckiej, co daje możliwości rozwoju, szczególnie pod kątem językowym. Atutem jest też bliskość…

Master of English and Multicultural Communica...

All courses of the four-semester program Master of English and Multicultural Communication in Europe will be held in English in…

Border studies on the Polish-German border -...

If you are interested in exploring the secrets of international cooperation, go to the website of Collegium Polonicum in Słubice…

Коллегиум Полоникум в Слубице

Студенты Университета им. Адама Мицкевича в Познани обучаются в Коллегиум Полоникум в Слубице, а также студенты Европейского университета Виадрина во…

​Collegium Polonicum w Słubicach - bezpieczeń...

​Collegium Polonicum (CP) w Słubicach spośród kilku kierunków studiów oferuje bezpieczeństwo narodowe.

Współpraca transgraniczna Collegium Polonicum

Od 2002 r. Collegium Polonicum jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: UAM w Poznaniu oraz UEV we Frankfurcie nad…

Bezpieczeństwo Narodowe w Collegium Polonicum

Wybierz studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w…

Collegium Polonicum w Słubicach, kierunki stu...

Collegium Polonicum w Słubicach (CP) jest wspólną placówką dydaktyczno-naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina…

Lokalizacja