Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo europejskie

Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych.

Kierunek obejmuje zagadnienia z dziedziny nauk prawnych, wybranych nauk społecznych, historycznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej. Mają możliwość opanowania dwóch języków obcych. Nabywają umiejętności analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznają sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie i organizowania zespołu.

Dla kogo studia na kierunku prawo europejskie

Studia prawnicze są propozycją dla osób o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia.

Od kandydatów oczekuje się rzetelności, dokładności, łatwości zapamiętywania dużych partii materiału, swobody w poruszaniu w przepisach prawa.

Program kształcenia na kierunku prawo europejskie

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Prawoznawstwo
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Procesy prawnej integracji Europy
 • Historia polityczna Europy/Historia społeczna i gospodarcza Europy
 • Współczesna myśl społeczna/Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Europejska kultura prawna – prawo prywatne/Europejska kultura prawna – prawo publiczne
 • Współczesne ideologie polityczne/Państwo w ujęciu klasyków filozofii europejskiej
 • Integracja gospodarcza Europy Prawo konstytucyjne
 • Europejska polityka i prawo konsumenckie Prawo i polityki rynku wewnętrznego
 • Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
 • Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie/Systemy wyborcze w państwach Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
 • Zawieranie i wykonywanie umów w europejskim i polskim prawie cywilnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo europejskie

Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, was, język francuski, język niemiecki.

Perspektywy pracy po kierunku prawo europejskie

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • administracja rządowa, samorządowa, Unii Europejskiej
 • organizacje międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące z krajami Unii Europejskiej
 • placówki kulturalne
 • wydawnictwa
 • instytucje naukowe
 • środki masowego przekazu
 • podmioty ubiegające się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.

Opinie o kierunku prawo europejskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo europejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo europejskie

W których miastach można studiować kierunek prawo europejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu