Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo europejskie

Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych.

Kierunek obejmuje zagadnienia z dziedziny nauk prawnych, wybranych nauk społecznych, historycznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej. Mają możliwość opanowania dwóch języków obcych. Nabywają umiejętności analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznają sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie i organizowania zespołu.

Dla kogo studia na kierunku prawo europejskie

Studia prawnicze są propozycją dla osób o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia.

Od kandydatów oczekuje się rzetelności, dokładności, łatwości zapamiętywania dużych partii materiału, swobody w poruszaniu w przepisach prawa.

Program kształcenia na kierunku prawo europejskie

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Prawoznawstwo
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Procesy prawnej integracji Europy
 • Historia polityczna Europy/Historia społeczna i gospodarcza Europy
 • Współczesna myśl społeczna/Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Europejska kultura prawna – prawo prywatne/Europejska kultura prawna – prawo publiczne
 • Współczesne ideologie polityczne/Państwo w ujęciu klasyków filozofii europejskiej
 • Integracja gospodarcza Europy Prawo konstytucyjne
 • Europejska polityka i prawo konsumenckie Prawo i polityki rynku wewnętrznego
 • Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
 • Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie/Systemy wyborcze w państwach Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
 • Zawieranie i wykonywanie umów w europejskim i polskim prawie cywilnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo europejskie

Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, was, język francuski, język niemiecki.

Perspektywy pracy po kierunku prawo europejskie

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • administracja rządowa, samorządowa, Unii Europejskiej
 • organizacje międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące z krajami Unii Europejskiej
 • placówki kulturalne
 • wydawnictwa
 • instytucje naukowe
 • środki masowego przekazu
 • podmioty ubiegające się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.

Opinie o kierunku prawo europejskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo europejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo europejskie

W których miastach można studiować kierunek prawo europejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu