Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Studia na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie to odpowiedź na zmieniające się realia rynku pracy, gospodarki, sytuacji międzynarodowej.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w obszarach: zdobywanie funduszy europejskich, przygotowanie i obsługa projektów, przygotowanie do zarządzania rozwojem regionalnym i sferą publiczną, przygotowanie do udziału w konsultacjach społecznych. Studia te przygotowuje do pełnienia ważnych funkcji w administracji europejskiej.

W trakcie studiów na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie słuchacze nauczą się przygotowywać projekty i pisać wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny, przedsiębiorczy, wykorzystując fundusze europejskie. Poznają mechanizmy działania organów administracji publicznej i instytucji unijnych oraz podstawy dokumentacji finansowo-księgowej i jej obiegu w odniesieniu do funduszy unijnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie?

Po opisywanych studiach absolwenci mogą pracować w:
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej: w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
 • instytucjach i organizacjach zwią­zanych z integracją europejską,
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • urzędach i instytucjach Unii Europejskiej,
 • sektorze prywatnym jako specjali­ści od pozyskiwania funduszy europejskich.
Dla kogo studia na kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie
Jakie uczelnie oferują kierunek rozwój regionalny i fundusze europejskie
W których miastach można studiować kierunek rozwój regionalny i fundusze europejskie
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego