Jakiego kierunku studiów szukasz?

Branding miast i regionów

Studia na kierunku Branding miast i regionów przygotowują w zakresie realizacji i prowadzenia działań promocyjnych i wizerunkowych dedykowanych miastom i regionom. Studenci poznają narzędzia i formy interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Uczą się zasad funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych oraz promocją miast i regionów. Zdobywają również umiejętności z zakresie przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych, planowania i realizowania przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji wsparcia finansowego i informacyjnego. Studenci na studiach I stopnia dają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • kreowania marek lokalnych,
 • promocja miast i regionów.

Studenci studiów II stopnia mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności:

 • menadżer brandingu miast i regionów,
 • menadżer wizerunku i promocji miast i regionów.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarny i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku branding miast i regionów

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób otwartych, kreatywnych, potrafiących współpracować w grupie. To oferta dla tych, którzy interesują się marketingiem, reklamą oraz public relations i chcą poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów oraz planują swoją przyszłą karierę zawodową związać z budowaniem polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Program kształcenia na kierunku branding miast i regionów

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • komunikacja marketingowa miast i regionów
 • e-marketing miast i regionów
 • projektowanie marki lokalnej
 • systemy i techniki informatyczne w gospodarce miejskiej
 • narzędzia informatyczne w brandingu terytorialnym
 • finansowanie promocji jednostek samorządu terytorialnego
 • narzędzia informatyczne w promocji miast i regionów
 • marketing strategiczny miast i regionów
 • decyzje menadżerskie w miastach i regionach
 • potencjał rozwojowy miast i regionów
 • fundraising i zarządzanie projektami miejskimi i regionalnymi
 • design i architektura marki miast i regionów
 • kreowanie wizerunku miast i regionów
 • promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych
 • metody i techniki regionalnych badan społecznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku branding miast i regionów

Podczas rekrutacji wybierany jest jeden przedmiot z kolejnych grup. Przedmioty nie mogą się powtarzać.

Grupa I:

 • geografia
 • historia
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

Grupa II:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

Grupa III:

 • chemia
 • filozofia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywa się na podstawie ocena końcowej na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku branding miast i regionów

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach wykonawczych zajmujących się wdrażaniem rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
 • agencjach reklamowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych,
 • strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

Opinie o kierunku branding miast i regionów

„Absolwent tego kierunku nie jest tylko specjalistą od promocji miasta czy regionu, studia przygotowują kompleksowo do budowania brandu, czyli silnej, rozpoznawalnej, mającą ugruntowaną pozycję - marki miejsca.”

Kierunki pokrewne do kierunku branding miast i regionów

Jakie uczelnie oferują kierunek branding miast i regionów

W których miastach można studiować kierunek branding miast i regionów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu