Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekomiasto

Studia na kierunku Ekomiasto są interdyscyplinarną i unikatową na skalę Polski propozycją kształcenia, która ma za zadnie wykształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska.

Oferta ta stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Proces kształcenia skupia się wokół problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich.

Studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów:

 • Ekonomia i socjologia miasta,
 • Ekologia miasta,
 • Samorząd i instytucje miejskie,
 • Człowiek w mieście,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Adaptacja miast do zmian klimatu,
 • Zintegrowany rozwój miasta
 • Systemy infrastruktury i monitoring.

Na ostatnim roku studenci dokonują wyboru jednej z pracowni specjalistycznych, aby pogłębiać umiejętności i nabyć kompetencje specjalistyczne:

 • Zintegrowany rozwój miasta - profil środowiskowy (przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości)
 • Zintegrowany rozwój miasta - profil społeczno-gospodarczy (przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju)

W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku ekomiasto

To propozycja kształcenia dla tych, którzy zawodowo pragną dbać o zrównoważony rozwój miast, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i dbałością o zieloną gospodarkę.

Program kształcenia na kierunku ekomiasto

Przykładowe przedmioty nauczania:

 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Konflikty środowiskowe
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Wartość i wycena środowiska
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Podstawy geomonitoringu
 • GIS i teledetekcja
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Ekologia ogólna

Istotną część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekomiasto

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki maturalne z przedmiotów: matematyka, język obcy nowożytny, WOS, biologia, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku ekomiasto

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować w:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego,
 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach masowego komunikowania,
 • organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Opinie o kierunku ekomiasto

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekomiasto

Jakie uczelnie oferują kierunek ekomiasto

W których miastach można studiować kierunek ekomiasto

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni