Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekomiasto

Studia na kierunku Ekomiasto są interdyscyplinarną i unikatową na skalę Polski propozycją kształcenia, która ma za zadnie wykształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska.

Oferta ta stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Proces kształcenia skupia się wokół problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich.

Studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów:

 • Ekonomia i socjologia miasta,
 • Ekologia miasta,
 • Samorząd i instytucje miejskie,
 • Człowiek w mieście,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Adaptacja miast do zmian klimatu,
 • Zintegrowany rozwój miasta
 • Systemy infrastruktury i monitoring.

Na ostatnim roku studenci dokonują wyboru jednej z pracowni specjalistycznych, aby pogłębiać umiejętności i nabyć kompetencje specjalistyczne:

 • Zintegrowany rozwój miasta - profil środowiskowy (przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości)
 • Zintegrowany rozwój miasta - profil społeczno-gospodarczy (przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju)

W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku ekomiasto

To propozycja kształcenia dla tych, którzy zawodowo pragną dbać o zrównoważony rozwój miast, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i dbałością o zieloną gospodarkę.

Program kształcenia na kierunku ekomiasto

Przykładowe przedmioty nauczania:

 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Konflikty środowiskowe
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Wartość i wycena środowiska
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Podstawy geomonitoringu
 • GIS i teledetekcja
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Ekologia ogólna

Istotną część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekomiasto

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki maturalne z przedmiotów: matematyka, język obcy nowożytny, WOS, biologia, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku ekomiasto

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować w:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego,
 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach masowego komunikowania,
 • organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Opinie o kierunku ekomiasto

Kierunki pokrewne do kierunku ekomiasto

Jakie uczelnie oferują kierunek ekomiasto

W których miastach można studiować kierunek ekomiasto

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie