Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja miast

Kierunek studiów Rewitalizacja miast pozwoli studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji.

Program studiów obejmie m. in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych.

Studia przygotują wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji, posiadających wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych. Tak profesjonalna kadra pozwoli w przyszłości na sprawne kreowanie i wdrażanie programów rewitalizacyjnych w Łodzi, regionie i kraju.

W ramach kierunku Rewitalizacja miast studenci będą mogli wybrać jedną, z trzech ścieżek edukacyjnych: ekonomiczno-gospodarczą albo społeczno-partycypacyjną opracowywane przez Uniwersytet Łódzki oraz architektoniczno-budowlaną opracowywaną przez Politechnikę Łódzką.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja miast
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rewitalizacja miast
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja miast
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja miast
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rewitalizacja miast
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja miast
Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja miast
W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja miast
Komentarze (1)
gosia
ale chyba już brak miejsc, bo na rekrutacji trwającej brakuje tego kierunku
18.08.2016
Zobacz również
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego