Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek skupiający się na naukach przyrodniczych, technicznych, a także związanych z architekturą krajobrazu i organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego.

Studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą procesu rewitalizacji oraz renaturyzacji dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Poznają problemy wód śródlądowych. Zdobywają umiejętność opracowywania ekspertyz, operatów, strategii i planów rozwoju, korzystania z prawa.

Program kierunku rewitalizacja dróg wodnych kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywania potencjału dróg wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. W studencie kształtowane są postawy odpowiedzialności za umiejętne zagospodarowanie i wykorzystanie dróg wodnych na rzecz rozwoju regionu i dobra mieszkańców, współodpowiedzialności za stan dróg wodnych występujących w różnym zasięgu terytorialnym oraz twórczego i refleksyjnego myślenia z poszanowaniem dróg wodnych i ich walorów.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych są: przedsiębiorstwa związane z działalnością dróg wodnych, urzędy administracji rządowej i samorządowej o profilu wodnym, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką dróg wodnych, wydawnictwa, środki masowego przekazu, szkolnictwo.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja dróg wodnych
Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja dróg wodnych
W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja dróg wodnych
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie