Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja dróg wodnych

Drogi wodne są jak... autostrady. Choć rzadziej spotykane i mniej newralgiczne w skali krajowego systemu transportu, nie można o nich zapomnieć. Specjalne studia z tego zakresu pomogą wykształcić odpowiednich specjalistów inżynierów.

Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy kierunek, przygotowujący specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. W toku studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w dziedzinach związanych m.in. z nawigacją, transportem i logistyką, projektowaniem inżynierskim, systemami informacji rzecznej czy funkcjonowaniem środowiska wodnego.

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych to liczne zajęcia terenowe m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze „Kazimierz” i statku szkolnym m/s „Władysław Łokietek” (a także w ramach praktyk zawodowych). Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i za granicą. Wszyscy studiujący rewitalizację dróg wodnych mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe – świadectwo młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą następnie podwyższać.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

To studia dla wilków morskich (oraz śródlądowych)! Dla osób wytrwałych, z uzdolnieniami technicznymi i żyłką inżyniera.

Program kształcenia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Przedmioty, z jakimi będą się musieli zmierzyć studenci, to m.in.:

 • matematyka
 • hydrologia ogólna
 • ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • żegluga śródlądowa
 • współczesne procesy polityczne
 • podstawy meteorologii i klimatologii
 • podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym.
 • rozwój społeczno-gospodarczy polski
 • ekonomia
 • fizyka
 • ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • geoinformacja
 • grafika inżynierska
 • podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • zasady nawigacji śródlądowej i przybrzeżnej morskiej
 • monitoring i ochrona środowiska
 • geomorfologia i geologia fluwialna
 • podstawy transportu wodnego i logistyki
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • geografia historyczna
 • ekohydrologia
 • polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • zbiorniki wodne i ich zadania
 • wstęp do nautologii
 • administracja dróg wodnych, obsługa i utrzymanie oraz rozwój dróg wodnych
 • zapory wodne i ich funkcje
 • waterfront w strukturze miasta
 • potamologia
 • planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • systemy informacji rzecznej
 • locja śródlądowych dróg wodnych
 • geochemia krajobrazu dolin rzecznych
 • historia budownictwa wodnego
 • urządzenia nawigacji technicznej i łączność
 • prace bosmańskie
 • system obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)
 • locja rzek i jezior
 • transport i logistyka, systemy transportowe.
 • geografia dróg wodnych
 • architektura krajobrazu
 • pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym
 • uwarunkowania rozmieszczenia przestrzennego dróg wodnych
 • eksploatacja dróg wodnych
 • podstawy geotechniki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Żeby dostać się na rewitalizację dróg wodnych, najlepiej na maturze zdawać geografię, fizykę i astronomię, biologię lub chemię.

Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Absolwenci rewitalizacji dróg wodnych mogą podjąć pracę jako załoga na statku żeglugi śródlądowej bądź w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Mówiąc bardziej szczegółowo: potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, biura terenowe Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Biura Planowania Przestrzennego, prywatni armatorzy śródlądowi oraz biura projektowe.

Opinie o kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja dróg wodnych

W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja dróg wodnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Piotrkowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie