Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja dróg wodnych

Drogi wodne są jak... autostrady. Choć rzadziej spotykane i mniej newralgiczne w skali krajowego systemu transportu, nie można o nich zapomnieć. Specjalne studia z tego zakresu pomogą wykształcić odpowiednich specjalistów inżynierów.

Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy kierunek, przygotowujący specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. W toku studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w dziedzinach związanych m.in. z nawigacją, transportem i logistyką, projektowaniem inżynierskim, systemami informacji rzecznej czy funkcjonowaniem środowiska wodnego.

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych to liczne zajęcia terenowe m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze „Kazimierz” i statku szkolnym m/s „Władysław Łokietek” (a także w ramach praktyk zawodowych). Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i za granicą. Wszyscy studiujący rewitalizację dróg wodnych mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe – świadectwo młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą następnie podwyższać.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

To studia dla wilków morskich (oraz śródlądowych)! Dla osób wytrwałych, z uzdolnieniami technicznymi i żyłką inżyniera.

Program kształcenia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Przedmioty, z jakimi będą się musieli zmierzyć studenci, to m.in.:

 • matematyka
 • hydrologia ogólna
 • ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • żegluga śródlądowa
 • współczesne procesy polityczne
 • podstawy meteorologii i klimatologii
 • podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym.
 • rozwój społeczno-gospodarczy polski
 • ekonomia
 • fizyka
 • ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • geoinformacja
 • grafika inżynierska
 • podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • zasady nawigacji śródlądowej i przybrzeżnej morskiej
 • monitoring i ochrona środowiska
 • geomorfologia i geologia fluwialna
 • podstawy transportu wodnego i logistyki
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • geografia historyczna
 • ekohydrologia
 • polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • zbiorniki wodne i ich zadania
 • wstęp do nautologii
 • administracja dróg wodnych, obsługa i utrzymanie oraz rozwój dróg wodnych
 • zapory wodne i ich funkcje
 • waterfront w strukturze miasta
 • potamologia
 • planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • systemy informacji rzecznej
 • locja śródlądowych dróg wodnych
 • geochemia krajobrazu dolin rzecznych
 • historia budownictwa wodnego
 • urządzenia nawigacji technicznej i łączność
 • prace bosmańskie
 • system obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)
 • locja rzek i jezior
 • transport i logistyka, systemy transportowe.
 • geografia dróg wodnych
 • architektura krajobrazu
 • pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym
 • uwarunkowania rozmieszczenia przestrzennego dróg wodnych
 • eksploatacja dróg wodnych
 • podstawy geotechniki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Żeby dostać się na rewitalizację dróg wodnych, najlepiej na maturze zdawać geografię, fizykę i astronomię, biologię lub chemię.

Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Absolwenci rewitalizacji dróg wodnych mogą podjąć pracę jako załoga na statku żeglugi śródlądowej bądź w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Mówiąc bardziej szczegółowo: potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, biura terenowe Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Biura Planowania Przestrzennego, prywatni armatorzy śródlądowi oraz biura projektowe.

Opinie o kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja dróg wodnych

W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja dróg wodnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu