Jakiego kierunku studiów szukasz?

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa to czteroletnie studia inżynierskie. Ich absolwenci po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej.

W ramach kierunku oferowane są specjalności:

 • eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
 • zarządzanie w żegludze śródlądowej.

Studia uczą się między innymi:

 • informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi
 • stateczności i załadunku statków
 • manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz
 • komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym
 • nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych (w szczególności Inland ECDIS)
 • oznakowania nawigacyjnego
 • systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS
 • zagadnień budowli hydrotechnicznych
 • transportu LNG
 • cyfrowych baz nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji
 • zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

Jak wynika z powyższej listy, duża część zajęć ma charakter praktyczny.

Dla kogo studia na kierunku żegluga śródlądowa

Zdecydowanie nie dla szczurów lądowych! To kierunek dla zdyscyplinowanych łowców przygód.

Program kształcenia na kierunku żegluga śródlądowa

Praktyki na kierunku żegluga śródlądowa realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym, jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Oprócz zagadnień opisanych powyżej, kierunek zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW takich jak:

 • Personal Survival Techniques (Indywidualne techniki ratunkowe)
 • Basic Fire Prevention & Fire Fighting (Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy)
 • Elementary First Aid (Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej)
 • Personal Safety and Social Responsibilities (Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna)
 • Security - awareness (Problematyka ochrony na statku)
 • For seafarers with designated security duties (Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony)
 • Utilizing of radar and ARPA - operational level (Wykorzystanie radaru i ARPA - na poziomie operacyjnym)
 • MDSS – ROC (Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa)
 • Hazardous cargo carriage on vessels (Przewóz ładunków niebezpiecznych)
 • Operational use electronic chart display and information systems (Obsługa i wykorzystanie ECDIS)
 • Bridge resource management )Nautyczne dowodzenie statkiem).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku żegluga śródlądowa

Proces rekrutacji obejmuje zarówno wyniki z przedmiotów podstawowych, jak i dodatkowych (chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka).

Do przyjęcia na studia wymagane są dodatkowe badania lekarskie.

Perspektywy pracy po kierunku żegluga śródlądowa

Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz śródlądowej od służb i floty handlowej, poprzez flotę połowową i pasażerską po przemysłową i usługową.

Pracy można szukać także na statkach offshore, zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na najnowocześniejszych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych.

Opinie o kierunku żegluga śródlądowa

Żegluga - temat rzeka!

Poznajcie bliżej charakter pracy w żegludze śródlądowej:


Kierunki pokrewne do kierunku żegluga śródlądowa

Jakie uczelnie oferują kierunek żegluga śródlądowa

W których miastach można studiować kierunek żegluga śródlądowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu