Politechnika Morska w Szczecinie

uczelnia publiczna, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, (+91) 48 09 400, rekrutacja@pm.szczecin.pl

Progi punktowe - Politechnika Morska w Szczecinie

Komisja rekrutacyjna Politechniki Morskiej w Szczecinie bierze w procesie rekrutacji pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich jak:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Na kierunek zarządzanie przedmioty z poziomu rozszerzonego to: wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, matematyka.

Warto wiedzieć, że jeśli jesteś kandydatem ze szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie uzyskujesz dodatkowe 50% punktów, również jeśli posiadasz dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate lub Advanced Placement twoja liczba punktów wzrośnie o połowę.

Wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest z uwzględnieniem poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz odpowiednich wag przypisanych konkretnym przedmiotom.

Skorzystaj z kalkulatora punktów, aby ocenić swoje szanse.

O wartość progów punktowych na konkretnych kierunkach studiów warto pytać na forum.

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu