Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nawigacja w Szczecinie

Pomimo postępującej automatyzacji jednostek pływających, odpowiedzialność za bezpieczną ich eksploatację pozostaje w gestii nawigatorów. O zarobkach na statkach krążą legendy, dlatego studia kształcące pracowników związanych z pracą na morzu przyciągają wielu chętnych.
nawigacja w Szczecinie

Nawigacja - studia

Kandydaci na nawigację powinni cechować się dużą sprawnością fizyczną i manualną, być odporni na stres. Cenna będzie umiejętności pracy w zespole, wysokie poczucie obowiązku i duża odpowiedzialność. Od kandydatów oczekuje się chęci ciągłego samokształcenia.

Nawigacja bezpośrednio związana jest z transportem i działalnością prowadzoną na morzu. Studia przygotowują do pracy na różnych typach statków i jednostek: masowcach, kontenerowcach, tankowcach, gazowcach, chemikaliowcach, promach, samochodowcach, statkach pasażerskich, jachtach morskich.

Zajęcia dydaktyczne trwają 3 lata, po nich przez dwa semestry odbywają się praktyki lądowe i morskie. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tej samej uczelni.

Czym zajmuje się nawigator?

W największym skrócie zadaniem nawigatora jest bezpieczne przeprowadzenie statku z jednego portu do miejsca docelowego.

Do jego zadań należeć będzie planowanie i wykonywanie prac związanych z prowadzeniem podróży morskiej, procesów ładunkowych, eksploatowanie systemów i urządzeń na statku, jak również prowadzenie akcji ratunkowych na morzu.

Nawigacja - przedmioty na studiach

Oprócz przedmiotów podstawowych oraz kształcenia ogólnego studenci zaliczają kursy kierunkowe: nawigacja, meteorologia i oceanografia, urządzenia nawigacyjne, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, ratownictwo morskie, manewrowanie statkiem, łączność morska, budowa i stateczność statku, siłownie okrętowe, przewozy morskie, prawo morskie, infrastruktura portowa, żegluga liniowa, eksploatacja masowców.

W programie studiów wiele jest zajęć praktycznych na symulatorach statków i terminali przeładunkowych.

Nawigacja - specjalizacje

Politechnika Morska ma w ofercie następujące specjalności:

 • transport morski
 • inżynieria ruchu morskiego
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • ratownictwo
 • eksploatacja jednostek pływających offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • żeglarstwo morskie

Nawigacja - rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, informatyki i geografii. Brak któregokolwiek przedmiotu na maturze nie dyskwalifikuje kandydata.

Na studia stacjonarne przyjmowanych jest ponad 200 studentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Nawigację w tym i innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Nawigacji

Absolwenci, w zależności od ukończonej specjalności, mogą pracować w jednostkach związanych z żeglugą:

 • służbach kontroli ruchu,
 • wydziałach bezpieczeństwa żeglugi,
 • urzędach morskich,
 • biurach hydrograficznych,
 • instytucjach górnictwa morskiego,
 • instytucjach morskiego przemysłu wydobywczego,
 • służbach geodezyjnych,
 • inspekcji portowej,
 • inspektoratach żeglugi śródlądowej,
 • okręgowej dyrekcji dróg wodnych,
 • działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej,
 • firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

Ile zarabia nawigator?

Wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach:

marynarz - ok. 1100-2000 dolarów

starszy marynarz - ok. 1300-2200 dolarów

bosman - ok. 1600-2500 dolarów

oficer - ok. 3000 dolarów

starszy oficer - 5000-7000 dolarów

kapitan - nawet 10000 dolarów

Czy warto studiować nawigację?

Kariera po nawigacji łączy się przede wszystkim z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. To zatem kierunek dla osób, które swoje życie zawodowe i prywatne chcą związać z miejscowościami nadmorskimi. Postępująca globalizacja handlu i rozwój eksploracji mórz i oceanów to optymistyczna perspektywa w kontekście przyszłej pracy absolwentów.

Nawigacja - opinie

Przeczytaj opinie o Nawigacji absolwenta kierunku szczecińskiej AM.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Geoinformacja

Geoinformatyka

Geoinformatyka i systemy satelitarne

Budowa jachtów

Hydrografia morska

Dowiedz się o innych kierunkach studiów technicznych

Czytaj więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek nawigacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Białostocka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie