Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikrobiologia w Szczecinie

Fascynuje Cię biologia w skali mikro? Świat wirusów, bakterii, organizmów niewidzialnych gołym okiem? Do świata mikroorganizmów roślin, zwierząt i ludzi wprowadzi Cię kierunek Mikrobiologia. Zobacz, jak wygląda oferta kształcenia w tym zakresie w Szczecinie, co najlepiej zdać na maturze, które uczelnie realizują te studia oraz gdzie pracują absolwenci kierunku.
mikrobiologia w Szczecinie

Mikrobiologia – studia

Mikrobiologia realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Nie przewidziano podziału na specjalności dla tego kierunku.

Studenci poznają zjawiska biologiczne zachodzące na poziomie mikroorganizmów. Uczą się izolacji, identyfikacji i wykorzystywania mikroorganizmów w biotechnologii. Zaznajamiają się z chorobami infekcyjnymi powodowanymi przez bakterie, wirusy i grzyby, metodami pracy z mikroorganozmami czy sposobami wykrywania czynników patogennych. Uzyskują umiejętności wykonywania analiz m.in. z mikrobiologii, biotechnologii, genetyki, immunologii, wirusologii i parazytologii zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami ISO.

Mikrobiologia - przedmioty na studiach

W programie studiów przewidziano m.in. takie przedmioty kształcenia: anatomia człowieka, chemia organiczna i nieorganiczna, bakteriologia, mikroorganizmy u bezkręgowców, wirusologia, immunologia, ewolucja genów i genomów, genetyka drobnoustrojów, mykologia ogólna, diagnostyka mykologiczna, diagnostyka zakażeń, odporność materiałów na mikroorganizmy, wstęp do alergologii, pierwsza pomoc przedlekarska, serologia z transfuzjologią.

Czym zajmuje się mikrobiolog?

Mikrobiolog to naukowiec zajmujący się badaniem mikroorganizmów, czyli drobnoustrojów, które są zbyt małe, by były widoczne gołym okiem. Mikrobiologia to dziedzina nauki, która bada strukturę, funkcje, ekologię oraz zastosowania mikroorganizmów.

Przykładowe zadania mikrobiologa to np. badania laboratoryjne, badania chorobotwórczości, badania ekologiczne, badania biotechnologiczne, badania w medycynie czy przemyśle spożywczym.

Czy warto studiować Mikrobiologię?

Poznaj bliżej Mikrobiologię w Szczecinie:


Mikrobiologia w Szczecinie – rekrutacja

Podczas rekrutacji na ZUT punktowany jest język polski, język obcy oraz matematyka lub biologia, a także przedmiot dodatkowy. Uwzględniana jest także średnia ocen z egzaminów z przedmiotów zawodowych wpisanych na świadectwie

Kandydatów na Uniwersytet Szczeciński obowiązują trzy przedmioty maturalne, każdy wybrany z innej grupy. Grupa pierwsza obejmuje biologię, chemię, matematykę i język obcy; w grupie drugiej jest fizyka, geografia i informatyka; grupa trzecia to do wyboru język polski i wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Mikrobiologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia z tego zakresu i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Mikrobiologia – perspektywy pracy

Najbardziej typowe miejsca pracy absolwentów kierunku to przykładowo:

 • laboratoria (mikrobiologiczne, diagnostyczne, weterynaryjne, kosmetyczne)
 • jednostki naukowe
 • jednostki certyfikujące laboratoria
 • jednostki zajmujące się ochroną środowiska
 • instytucjach propagujących zdrowy styl życia, odżywiania
 • instytucjach zajmujących się kontrolą produkcji żywności.

Ile zarabia mikrobiolog?

Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 5 410 zł brutto. Co drugi mikrobiolog otrzymuje pensję od 4 720 PLN do 6 650 zł. 25% najlepiej wynagradzanych mikrobiologów zarabia powyżej 6 600 zł brutto.

Mikrobiologia - opinie

Duże znaczenie w kształceniu mają zajęcia praktyczne, w tym wypadku laboratoryjne, z użyciem specjalistycznego sprzętu, jak choćby mikroskop konfokalny, skaningowy, DNA Ponter, Real – Time PCR, sekwenator, czytnik ELISA, zimna plazma czy chromatograf.

Studenci swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać choćby w kołach naukowych o profilu mikrobiologicznym i immunologicznym, uczestnicząc w projektach badawczych czy stażach krajowych lub zagranicznych.

Dodatkowe kwalifikacje

Studenci ZUT mają możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, pozwalającym uzyskać certyfikaty uprawniające do:

 • Pobierania próbek środowiskowych w świetle znowelizowanej normy PN EN ISO 17025:2018-02
 • Przeprowadzania walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
 • Wdrażania systemu i zapewnienia najwyższej jakości badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

***

Może zainteresują cię inne kierunki o podobnym profilu? Nasze propozycje:

Biologia

Biotechnologia

Biologia stosowana

Biologia medyczna

Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria zwierząt

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia stosowana roślin

Zobacz inne kierunki biologiczno-przyrodnicze

Więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek mikrobiologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie