Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rynek nieruchomości

Deweloperzy rosną w siłę. Od kilku lat cała Polska intensywnie zabudowuje się zarówno budynkami mieszkalnymi, jak i biurowymi czy handlowymi. Istotne jest, aby wśród dobrej koniunktury wykształcić odpowiednich specjalistów od rynku nieruchomości.

Rynek nieruchomości to studia drugiego stopnia. Ich podstawowy program obejmuje 4 moduły, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz rynku.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach deweloperskich, inwestycyjnych oraz doradczych, których działalność dotyczy rynku nieruchomości, a także w administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym.

Dla kogo studia na kierunku rynek nieruchomości

Studia drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości to odpowiednia propozycja dla absolwentów pokrewnych kierunków pierwszego stopnia (np. gospodarka nieruchomościami oraz inne, głównie ekonomiczne i prawne kierunki).

Program kształcenia na kierunku rynek nieruchomości

Przykładowe przedmioty na kierunku rynek nieruchomości to:

 • ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości
 • elementy finansów i bankowości na rynku nieruchomości
 • narzędzia informatyczne na rynku nieruchomości
 • statystyczne metody analizy rynku nieruchomości
 • techniczne utrzymanie obiektów
 • teorie ekonomiczne na rynku nieruchomości
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • źródła informacji w gospodarce nieruchomościami
 • elementy sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym
 • inwestycje pośrednie na rynku nieruchomości
 • modele ekonometryczne na rynku nieruchomości
 • modele procesu decyzyjnego w gospodarowaniu nieruchomościami
 • podstawy uczenia maszynowego na rynku nieruchomości
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • systemy informacji przestrzennej na rynku nieruchomości
 • zarządzanie wartością nieruchomości
 • gospodarowanie zasobami nieruchomości
 • prognozowanie
 • wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
 • wycena dla celów bilansowych
 • wycena nieruchomości specjalnych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • zarządzanie kosztami utrzymania i najmem na rynku nieruchomości
 • analiza danych jakościowych na rynku nieruchomości
 • analiza dynamiki na rynku nieruchomości
 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, leśnymi i wodami
 • wycena aktywów Skarbu Państwa
 • wycena nieruchomości w projektach inwestycyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rynek nieruchomości

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Punkty w procesie rekrutacji można uzyskać zarówno z oceny na dyplomie, jak i ze średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku rynek nieruchomości

Absolwenci kierunku rynek nieruchomości mogą znaleźć pracę m.in. jako:

 • rzeczoznawcy majątkowi
 • zarządcy nieruchomościami
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • doradcy inwestycyjni
 • deweloperzy.

Opinie o kierunku rynek nieruchomości

„Tylko trzy rzeczy zawsze będą miały wartość: miłość, złoto i nieruchomości. Kieruję się tą zasadą i jestem pewna, że branża obrotu nieruchomościami zapewni mi w przyszłości stabilne dochody.”

Ola, 25 lat, Police

Kierunki pokrewne do kierunku rynek nieruchomości

Jakie uczelnie oferują kierunek rynek nieruchomości

W których miastach można studiować kierunek rynek nieruchomości

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie