Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rynek nieruchomości

Deweloperzy rosną w siłę. Od kilku lat cała Polska intensywnie zabudowuje się zarówno budynkami mieszkalnymi, jak i biurowymi czy handlowymi. Istotne jest, aby wśród dobrej koniunktury wykształcić odpowiednich specjalistów od rynku nieruchomości.

Rynek nieruchomości to studia drugiego stopnia. Ich podstawowy program obejmuje 4 moduły, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz rynku.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach deweloperskich, inwestycyjnych oraz doradczych, których działalność dotyczy rynku nieruchomości, a także w administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym.

Dla kogo studia na kierunku rynek nieruchomości

Studia drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości to odpowiednia propozycja dla absolwentów pokrewnych kierunków pierwszego stopnia (np. gospodarka nieruchomościami oraz inne, głównie ekonomiczne i prawne kierunki).

Program kształcenia na kierunku rynek nieruchomości

Przykładowe przedmioty na kierunku rynek nieruchomości to:

 • ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości
 • elementy finansów i bankowości na rynku nieruchomości
 • narzędzia informatyczne na rynku nieruchomości
 • statystyczne metody analizy rynku nieruchomości
 • techniczne utrzymanie obiektów
 • teorie ekonomiczne na rynku nieruchomości
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • źródła informacji w gospodarce nieruchomościami
 • elementy sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym
 • inwestycje pośrednie na rynku nieruchomości
 • modele ekonometryczne na rynku nieruchomości
 • modele procesu decyzyjnego w gospodarowaniu nieruchomościami
 • podstawy uczenia maszynowego na rynku nieruchomości
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • systemy informacji przestrzennej na rynku nieruchomości
 • zarządzanie wartością nieruchomości
 • gospodarowanie zasobami nieruchomości
 • prognozowanie
 • wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
 • wycena dla celów bilansowych
 • wycena nieruchomości specjalnych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • zarządzanie kosztami utrzymania i najmem na rynku nieruchomości
 • analiza danych jakościowych na rynku nieruchomości
 • analiza dynamiki na rynku nieruchomości
 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, leśnymi i wodami
 • wycena aktywów Skarbu Państwa
 • wycena nieruchomości w projektach inwestycyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rynek nieruchomości

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Punkty w procesie rekrutacji można uzyskać zarówno z oceny na dyplomie, jak i ze średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku rynek nieruchomości

Absolwenci kierunku rynek nieruchomości mogą znaleźć pracę m.in. jako:

 • rzeczoznawcy majątkowi
 • zarządcy nieruchomościami
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • doradcy inwestycyjni
 • deweloperzy.

Opinie o kierunku rynek nieruchomości

„Tylko trzy rzeczy zawsze będą miały wartość: miłość, złoto i nieruchomości. Kieruję się tą zasadą i jestem pewna, że branża obrotu nieruchomościami zapewni mi w przyszłości stabilne dochody.”

Ola, 25 lat, Police

Kierunki pokrewne do kierunku rynek nieruchomości

Jakie uczelnie oferują kierunek rynek nieruchomości

W których miastach można studiować kierunek rynek nieruchomości

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu