Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przedsiębiorczość i inwestycje

Kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

Absolwenci kierunku krytycznie analizują zjawiska i procesy ekonomiczne oraz posługują się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Absolwenci są przygotowani do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy. Uzyskują kompetencje w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także nabywają umiejętności jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

Profil kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest praktyczny, co oznacza że obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje ma charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Absolwent kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest przygotowany do założenia i rozwijania własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości. Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków - przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. W programie kształcenia wzięto pod uwagę możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.

Dla kogo studia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Jakie uczelnie oferują kierunek przedsiębiorczość i inwestycje

W których miastach można studiować kierunek przedsiębiorczość i inwestycje

Komentarze (1)

Michu
Studiuje ktoś przedsiębiorczość i inwestycje? Jak tam jest opłaca się fatygować ponad 200km?
07.11.2015

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu