Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne obejmuje zagadnienia niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Obejmują wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, finansów.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania i zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem, zasady kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. Przygotowują m.in w zawodzie doradcy finansowego.

Uczą się zarządzać portfelami instrumentów finansowych, budować struktury kapitałowe, tworzyć strategie przedsiębiorstw, łączyć, dzielić oraz przejmować przesiębiorstwa.

Program kształcenia uwzględnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, ma charakter aplikacyjny.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przewidziane są dla posiadaczy dyplomów określonych kierunków (szczegóły poniżej).

Studia finansowe wybierają osoby o umysłach analitycznych, sprawnie posługujący się narzędziami matematycznymi. Umiejące funkcjonować i podejmować decyzje pod presją czasu, odpowiedzialne, dokładne.

Program kształcenia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • statystyka matematyczna
 • rynki i instrumenty rynku finansowego
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
 • etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo na rynku kapitałowym
 • zarządzanie portfelem
 • analiza i wycena instrumentów pochodnych
 • wartość pieniądza w czasie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Podstawowym wymogiem podczas rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, ukończonych na kierunkach, specjalnościach czy w dziedzinach takich jak ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, matematyka finansowa i aktuarialna.

W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest konkurs dyplomów.

Jeśli limit miejsc nie zostanie wypełniony, przyjmowani będą kandydaci z dyplomami innych dyscyplin naukowych niż wymienione powyżej. Obowiązuje wówczas rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków.

Perspektywy pracy po kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przygotowują do pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w przedsiębiorstwach na stanowiskach finansowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to przykładowo:

 • biura maklerskie
 • banki
 • firmy konsultingowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje rynku kapitałowego
 • firmy doradcze
 • agencje Unii Europejskiej
 • fundusze inwestycyjne
 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach.

Opinie o kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Doradca inwestycyjny należy do zawodów regulowanych.

Aby nim zostać należy przejść procedurę kwalifikacyjną.

Zawód ten może wykonywać osoba o szerokiej wiedzy potwierdzonej egzaminem i licencją. Nie wolno posługiwać się tym tytułem bez licencji (ten tytuł zawodowy ma ochronę prawną).


Kierunki pokrewne do kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

W których miastach można studiować kierunek rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Komentarze (1)

Renata
Polecam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Realizowałem tam dwa kierunki jednocześnie, bardzo wygodna forma nauki, którą można pogodzić z pracą.
11.08.2020

Zobacz również

Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Zielonej Górze
Ekonomia w Zielonej Górze
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie