Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne obejmuje zagadnienia niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Obejmują wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, finansów.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania i zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem, zasady kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. Przygotowują m.in w zawodzie doradcy finansowego.

Uczą się zarządzać portfelami instrumentów finansowych, budować struktury kapitałowe, tworzyć strategie przedsiębiorstw, łączyć, dzielić oraz przejmować przesiębiorstwa.

Program kształcenia uwzględnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, ma charakter aplikacyjny.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przewidziane są dla posiadaczy dyplomów określonych kierunków (szczegóły poniżej).

Studia finansowe wybierają osoby o umysłach analitycznych, sprawnie posługujący się narzędziami matematycznymi. Umiejące funkcjonować i podejmować decyzje pod presją czasu, odpowiedzialne, dokładne.

Program kształcenia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • statystyka matematyczna
 • rynki i instrumenty rynku finansowego
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
 • etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo na rynku kapitałowym
 • zarządzanie portfelem
 • analiza i wycena instrumentów pochodnych
 • wartość pieniądza w czasie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Podstawowym wymogiem podczas rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, ukończonych na kierunkach, specjalnościach czy w dziedzinach takich jak ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, matematyka finansowa i aktuarialna.

W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest konkurs dyplomów.

Jeśli limit miejsc nie zostanie wypełniony, przyjmowani będą kandydaci z dyplomami innych dyscyplin naukowych niż wymienione powyżej. Obowiązuje wówczas rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków.

Perspektywy pracy po kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przygotowują do pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w przedsiębiorstwach na stanowiskach finansowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to przykładowo:

 • biura maklerskie
 • banki
 • firmy konsultingowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje rynku kapitałowego
 • firmy doradcze
 • agencje Unii Europejskiej
 • fundusze inwestycyjne
 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach.

Opinie o kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Doradca inwestycyjny należy do zawodów regulowanych.

Aby nim zostać należy przejść procedurę kwalifikacyjną.

Zawód ten może wykonywać osoba o szerokiej wiedzy potwierdzonej egzaminem i licencją. Nie wolno posługiwać się tym tytułem bez licencji (ten tytuł zawodowy ma ochronę prawną).


Kierunki pokrewne do kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

W których miastach można studiować kierunek rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Komentarze (1)

Renata
Polecam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Realizowałem tam dwa kierunki jednocześnie, bardzo wygodna forma nauki, którą można pogodzić z pracą.
11.08.2020

Zobacz również

​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Białymstoku
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Kielcach
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Koszalinie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Rzeszowie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Warszawie
Ekonomia w Zielonej Górze
Ekonomia w Zielonej Górze
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji