Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rynki finansowe

Rynki finansowe to specjalizacja w ramach szerzej rozumianych finansów i rachunkowości.

Studenci Rynków finansowych zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu analizy rynków finansowych, tj. rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku instrumentów pochodnych, a także niezbędne w przyszłej pracy zawodowej doświadczenie (praktyki w renomowanych instytucjach finansowych). Studia przygotowują do pracy w charakterze analityków rynków finansowych (papierów wartościowych), konsultantów i doradców finansowych.

Dostępne są specjalności:

 • doradztwo inwestycyjne, które ma przygotować studentów do pracy w charakterze analityków rynków finansowych i doradców inwestycyjnych
 • oraz zarządzanie ryzykiem finansowym (dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca teorię finansową, metody pomiaru ryzyka, narzędzia ilościowe i praktykę programowania).

Dla kogo studia na kierunku rynki finansowe

Rynki finansowe zainteresują sprawnych matematyków oraz osoby, które po studiach chciałyby pracować w sztywnym, choć dochodowym, świecie pieniądza.

Program kształcenia na kierunku rynki finansowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Finanse eksperymentalne
 • Analiza finansowych szeregów czasowych
 • Metody obliczeniowe
 • Inwestycje alternatywne
 • Metody empiryczne w zarządzaniu ryzykiem finansowym
 • Ryzyko rynkowe, kredytowe i operacyjne
 • Analiza fundamentalna i techniczna
 • Finanse empiryczne
 • Teoria inwestowania i wyceny akcji
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zwalczanie przestępczości na rynkach finansowych
 • Fundusze inwestycyjne i inwestycje alternatywne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rynki finansowe

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku pokrewnym.

Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku rynki finansowe

Absolwent kierunku nie powinien mieć problemu z zatrudnieniem w instytucjach finansowych takich jak:

 • banki
 • domy maklerskie
 • firmy konsultingowe
 • inne duże przedsiębiorstwa, np. korporacje
 • działy zarządzania ryzykiem firm konsultingowych
 • działy analiz ilościowych i wyceny instrumentów pochodnych
 • fundusze venture capital/private equity, fundusze hedge
 • działy analizy rynkowych i ekonomicznych przedsiębiorstw
 • podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw.

Opinie o kierunku rynki finansowe

Program studiów tworzony jest przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego. Umożliwia rozwój umiejętności praktycznych niezbędnych do zdobycia najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych: doradcy inwestycyjnego, CFA, FRM/PRM.

Kierunki pokrewne do kierunku rynki finansowe

Jakie uczelnie oferują kierunek rynki finansowe

W których miastach można studiować kierunek rynki finansowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu