Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kierunek drugiego stopnia Bankowość i zarządzanie ryzykiem umożliwia zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro i mikroekonomicznej. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych pracowników do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych i pośrednictwa finansowego, a także analityków posiadających umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych i sposobów jego ograniczania.

Oferowane specjalności:

 • bankowość zaawansowana
 • zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą znaleźć zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, spółkach konsultingowych, domach maklerskich czy korporacjach międzynarodowych.

Dla kogo studia na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Odpowiedni kandydat na studia z bankowości i zarządzania ryzykiem to osoba skrupulatna, rzetelna, utalentowana matematycznie oraz oczekująca od życia przede wszystkim stabilizacji i dobrze płatnego zawodu.

Program kształcenia na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Wybrane przedmioty na specjalności z zakresu bankowości zaawansowanej:

 • bankowość inwestycyjna i project finance
 • cyberbezpieczeństwo
 • innowacyjne produkty w bankowości komercyjnej
 • prawo gospodarcze i bankowe
 • rachunkowość instytucji finansowych
 • ryzyko w bankowości komercyjnej
 • zarządzanie ryzykiem finansowym.

Wybrane przedmioty na specjalności zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym:

 • metody aktuarialne
 • modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach
 • optymalizacja decyzji w zarządzaniu
 • prawna ochrona konsumenta na rynku bankowym i ubezpieczeniowym
 • zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych
 • zarządzanie ryzykiem w zakładach ubezpieczeń.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem to studia drugiego stopnia, zatem podczas rekrutacji liczy się dyplom studiów pierwszego stopnia z pokrewnych kierunków ekonomicznych.

Przyjęcia odbywają się na podstawie średniej ocen lub egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Przykładowe miejsca, w których absolwent bankowości i zarządzania ryzykiem może znaleźć pracę to:

 • banki
 • instytucje finansowe
 • przedsiębiorstwa fintechowe
 • fundusze inwestycyjne
 • spółki konsultingowe
 • domy maklerskie
 • korporacje międzynarodowe
 • agencje ubezpieczeniowe
 • zakłady ubezpieczeniowe
 • towarzystwa emerytalne
 • fundusze inwestycyjne.

Opinie o kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

„Wybrałem kierunek związany z bankowością, bo to stabilny zawód, niezależnie od sytuacji na świecie. Banki przetrwają wszystko, nawet pandemię i III wojnę światową”.

Arkadiusz, 28 lat, Kraków

Kierunki pokrewne do kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Jakie uczelnie oferują kierunek bankowość i zarządzanie ryzykiem

W których miastach można studiować kierunek bankowość i zarządzanie ryzykiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim