Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse i rachunkowość w biznesie

Finanse i rachunkowość w biznesie to kierunek obejmujący zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Studenci uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizowania sprawozdania finansowego, zarządzania finansami i płynnością finansową.

Zdobywają wiedzę z zakresu strategii podatkowych, skutków różnic między prawem bilansowym i podatkowym, opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz zarządzania wspomagającego podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach nonprofit.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • menedżer finansowy
 • rachunkowość i podatki
 • inwestycje i nieruchomości
 • nowe usługi biznesowe.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Przyszli finansiści to osoby o predyspozycjach analitycznych, łatwości przyswajania przedmiotów matematycznych.

Kandydaci powinni być dokładni, skrupulatni, dociekliwi, uporządkowani, myślący strategicznie.

Ważna jest też swoboda w przyswajaniu i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

W programie studiów oprócz zajęć ogólnoekonomicznych znaczną grupę stanowią przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.

Duży nacisk kładziony jest na praktykę.

Organizowane są zajęcia warsztatowe, pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Kandydaci przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka obcego
 • przedmiotu wybrane spośród: geografia, historia, wos.

Perspektywy pracy po kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Absolwenci finansów i rachunkowości w biznesie przygotowani są do pracy w:

 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 • firmach leasingowych
 • firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • centrach usług finansowych
 • biurach nieruchomości
 • firmach deweloperskich
 • kancelariach rzeczoznawców majątkowych
 • urzędach i izbach skarbowych.

Opinie o kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Studia mają charakter praktyczny.

Przygotowują specjalistów w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry nie maleje.

Wysokie kompetencje i doświadczenie to gwarancja satysfakcjonujących zarobków w obszarze finansów.

Kierunki pokrewne do kierunku finanse i rachunkowość w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek finanse i rachunkowość w biznesie

W których miastach można studiować kierunek finanse i rachunkowość w biznesie

Komentarze (1)

Mego
Wydaje się, że to typowe studia na finansach i rachunkowości. Inna nieco nazwa nie wnosi raczej nic rewolucyjnego do procesu kształcenia.
04.06.2020

Zobacz również

Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Białymstoku
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Kielcach
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Koszalinie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Rzeszowie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Warszawie
Ekonomia w Zielonej Górze
Ekonomia w Zielonej Górze
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim