Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Studia na kierunku Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze przygotowują specjalistów do przeprowadzania analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego. Dowie się o metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych, tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych.

Studiując Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze słuchacz zyska kompetencje z zakresu wyceny przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowania ryzyka, przygotowania rekomendacji inwestycyjnych i zarządzania portfelem aktywów. W programie studiów nie zabraknie informacji o innowacjach finansowych, zastosowaniu blockchaina w przedsiębiorstwach i jego znaczeniu dla gospodarki, a także roli kryptowalut w ekonomii.

Studia dualne na kierunku Doradztwo inwestycyjno-gospodarcz to nowoczesny model kształcenia, łączący zajęcia na uczelni i u pracodawców.

Student może zdobyć zarówno wiedzę, jak i doświadczenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnej pracy. W ramach całego cyklu kształcenia student odbywa 700 godzin stażu oraz 960 godzin praktyk. Program studiów jest zgodny z wyzwaniami gospodarki 4.0 i wieloma wymaganiami do certyfikowanych egzaminów dla ekonomistów i finansistów w kraju i za granicą (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, CFA, CIIA, CAI).

Zajęcia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych oraz praktyków z branży finansowo-gospodarczej.

Student ma możliwość poznać innowacyjne metody nabywania umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.

Nauczanie odbywa się metodą case study oraz w formie przygotowywanych projektów zespołowych, zaś proces dydaktyczny jest powiązany z aktualnymi wydarzeniami w gospodarkach oraz na rynkach finansowych, surowcowych i nieruchomości.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

To propozycja kształcenia dla tych osób, którzy widzą swoja przyszłość zawodową w branży inwestycyjnej, ekonomicznej, finansowej, bankowej, związanej z gospodarką międzynarodową.

Program kształcenia na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia należy sprawdzać na stronach Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Potencjalne miejsca pracy dla absolwenta to:

 • instytucje finansowe, np. banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, giełdy
 • działy analiz biznesowych przedsiębiorstw
 • działy analiz inwestycyjno-gospodarczych w korporacjach
 • firmy zajmujące się doradztwem: biznesowym, finansowym, podatkowym
 • instytucje Unii Europejskiej
 • jednostki samorządu terytorialnego

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
 • analityk giełdowy i inwestycyjny
 • główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw
 • ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych
 • doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy
 • dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych
 • specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych
Opinie o kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
W których miastach można studiować kierunek doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu