Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia społeczna

Studia na kierunku Ekonomia społeczna dostarczają specjalistycznej z zakresu ekonomii i finansów, społecznej gospodarki rynkowej oraz dyscyplin pokrewnych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie formułowania problemów finansowych, rozpoznawania zagrożeń ekonomicznych i prawnych, planowania działań oraz kontrolowania ich wprowadzania do działalności organizacji.

Duży nacisk kładziony jest na znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych. Studia na tym kierunku mają również przygotować do współpracy, kierowania zespołem, rozwiązywania problemów oraz wystąpień publicznych.

Na studiach II stopnia studentom proponowane są specjalności:

 • menedżer społeczny
 • zrównoważony rozwój.

Dla kogo studia na kierunku ekonomia społeczna

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć szerokie zainteresowania, wyróżniać się uporządkowanym, kreatywnym i analitycznym myśleniem. To kierunek dla osób, które potrafią współpracować i są otwarte na innych.

Program kształcenia na kierunku ekonomia społeczna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • podstawy prawa
 • psychologia biznesu
 • fundusze Unii Europejskiej
 • finanse i bankowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • współczesna myśl ekonomiczna
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • system podatkowy
 • organizacje non-profit
 • etyka w biznesie
 • wprowadzenie do zarządzania projektami
 • prawo gospodarcze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomia społeczna

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Język obcy nowożytny.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbywa się w oparciu średnią ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomia społeczna

Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje umożliwiające pracę w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych.

Studia przygotowują również studentów do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku ekonomia społeczna

„Dla mnie najistotniejszy w wyborze tego kierunku był fakt, że ekonomia społeczna jest nastawiona w pierwszej kolejności na człowieka, a nie na zysk. Nie pociąga mnie wizja pracy w korporacji, chcę wspierać innych w funkcjonowaniu na rynku pracy. Myślę o założeniu przedsiębiorstwa społecznego. Mam nadzieję, że dzięki studiom uda mi się zrealizować moje marzenia.”

„Pochodzę z małej miejscowości, gdzie panuje duże bezrobocie, a młodzi ludzie uciekają do miast. Mam nadzieję, że wrócę do siebie i wykorzystam wiedzę np. do pozyskania funduszy i stworzenia spółdzielni.”

Kierunki pokrewne do kierunku ekonomia społeczna

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomia społeczna

W których miastach można studiować kierunek ekonomia społeczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu