Jakiego kierunku studiów szukasz?

Materials science and engineering

Materials Science and Engineering, czyli inżynieria materiałowa, to studia drugiego stopnia, wbrew pozorom - za wyjątkiem jednej specjalności - prowadzone w języku polskim.

Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina badań naukowo-technicznych, zajmująca się analizą wpływu struktury materiałów na ich właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, magnetyczne, termiczne, chemiczne i powierzchniowe, a także na różne kombinacje tych właściwości. Obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych mechanicznych, fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów.

Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów i do ulepszania materiałów już stosowanych.

Studia realizowane są w pięciu specjalnościach:

 • zaawansowane materiały funkcjonalne
 • nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • inżynieria powierzchni
 • nanomateriały i nanotechnologie
 • biomaterials - specjalność prowadzona w języku angielskim.

Program ostatniej, anglojęzycznej specjalności, pozwala zapoznać się studentom z biomateriałami stosowanymi w medycynie oraz z nowoczesnymi metodami kształtowania ich właściwości, projektowania i doboru w aspekcie integracji z tkankami i komórkami. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat projektowania i wytwarzaniu bioimplantów, lekarstw i innych urządzeń medycznych.

Dla kogo studia na kierunku materials science and engineering

To studia dla ścisłych umysłów, osób zainteresowanych nowymi technologiami oraz - w przypadku wyboru anglojęzycznej specjalności - dla osób biegłych w języku angielskim.

Program kształcenia na kierunku materials science and engineering

Wybór specjalności wiąże się ze ścisłym wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku materials science and engineering

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich. Dopuszczalne są wówczas inne kierunki i uczelnie – tacy studenci studiują według indywidualnego planu studiów, uzupełniając różnice programowe.

Perspektywy pracy po kierunku materials science and engineering

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę m.in. jako:

 • asystent w dziale produkcji
 • asystent w dziale badań i rozwoju
 • specjalista do spraw planowania produkcji
 • specjalista do spraw materiałowych
 • inżynier do spraw jakości
 • specjalista do spraw badań i rozwoju
 • przedstawiciel handlowy branży technicznej
 • główny technolog produkcji.

Opinie o kierunku materials science and engineering

Kierunki pokrewne do kierunku materials science and engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek materials science and engineering

W których miastach można studiować kierunek materials science and engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański