Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest makrokierunkiem, który kształci z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy komputerów, systemów operacyjnych sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach.

Program składa się także z fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności, zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce.

Studenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania oraz korzystania z informacji technicznej. Przygotowują się do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami projektowania materiałów inżynierskich.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • informatyka stosowana
  • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
  • komputerowa nauka o materiałach
  • komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
  • komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego
  • komputerowe wspomaganie zarządzania procesami materiałowymi
  • modelowanie technologii procesów materiałowych
  • modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci mają opanowane umiejętności współpracy z ludźmi oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej, posiadają umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, a swoją wiedzę i umiejętności powinni umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz rozwiązywać problemy informatyczne.

Po ukończeniu informatyki stosowanej z komputerową nauką o materiałach można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania oraz obrotu sprzętem informatycznym, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych i doradczych, instytucjach zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i eksploatacją narzędzi i systemów informatycznych, a zwłaszcza systemów komputerowych w inżynierii materiałowej, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej, bankowości, szkolnictwie.

Dla kogo studia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie