Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest makrokierunkiem, który kształci z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy komputerów, systemów operacyjnych sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach.

Studenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania oraz korzystania z informacji technicznej. Przygotowują się do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami projektowania materiałów inżynierskich.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • informatyka stosowana
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • komputerowa nauka o materiałach
 • komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego
 • komputerowe wspomaganie zarządzania procesami materiałowymi
 • modelowanie technologii procesów materiałowych
 • modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich.

Dla kogo studia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Kierunek jest propozycją dla kandydatów o umysłach ścisłych, predysopzycjach matematycznych i technicznych.

Program kształcenia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Program składa się z fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności, zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Po ukończeniu Informatyki stosowanej z komputerową nauką o materiałach można znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania oraz obrotu sprzętem informatycznym,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • instytucjach zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i eksploatacją narzędzi i systemów informatycznych, a zwłaszcza systemów komputerowych w inżynierii materiałowej,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
 • administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej,
 • bankowości,
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Absolwenci kierunku mają opanowane umiejętności współpracy z ludźmi oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej, posiadają umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, a swoją wiedzę i umiejętności powinni umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz rozwiązywać problemy informatyczne.

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie