Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest makrokierunkiem, który kształci z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy komputerów, systemów operacyjnych sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach.

Studenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania oraz korzystania z informacji technicznej. Przygotowują się do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami projektowania materiałów inżynierskich.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • informatyka stosowana
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • komputerowa nauka o materiałach
 • komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego
 • komputerowe wspomaganie zarządzania procesami materiałowymi
 • modelowanie technologii procesów materiałowych
 • modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich.

Dla kogo studia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Kierunek jest propozycją dla kandydatów o umysłach ścisłych, predysopzycjach matematycznych i technicznych.

Program kształcenia na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Program składa się z fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności, zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Po ukończeniu Informatyki stosowanej z komputerową nauką o materiałach można znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania oraz obrotu sprzętem informatycznym,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • instytucjach zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i eksploatacją narzędzi i systemów informatycznych, a zwłaszcza systemów komputerowych w inżynierii materiałowej,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
 • administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej,
 • bankowości,
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Absolwenci kierunku mają opanowane umiejętności współpracy z ludźmi oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej, posiadają umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, a swoją wiedzę i umiejętności powinni umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz rozwiązywać problemy informatyczne.

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy