Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka w medycynie

Kierunek studiów Informatyka w medycynie (studia inżynierskie) jest ciekawą propozycją zawodową związaną z zapotrzebowaniem społecznym oraz rynku na specjalistów z obszaru informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz diagnostyki w medycynie. Zastosowanie metod i narzędzi informatyki w medycynie jest intensywnie rozwijane w Polsce i na świecie, przynosząc znakomite efekty zarówno w organizacji służb medycznych, ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, jak i w samym procesie diagnozowania medycznego i rozwoju technicznych środków leczenia.

Absolwent kierunku „informatyka w medycynie” posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania, budowy i administrowania systemów komputerowych wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą: komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie oraz modeli procesów występujących w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych generowanych przez te urządzenia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu informatyki w medycynie absolwenci tego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach, systemie podstawowej opieki zdrowotnej (SPOZ), publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach finansujących opiekę zdrowotną, firmach ubezpieczeniowych, firmach farmaceutycznych, firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej, a także jednostkach naukowych.

Dla kogo studia na kierunku informatyka w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku informatyka w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku informatyka w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku informatyka w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku informatyka w medycynie
Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka w medycynie
W których miastach można studiować kierunek informatyka w medycynie
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska