Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie przez Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie unikatowego kierunku studiów.

Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie otaczających nas nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Blok przedmiotów podstawowych obejmuje matematykę, fizykę, chemię, informatykę i elektronikę. Przedmioty wchodzące w skład bloku kierunkowego obejmują podstawy wiedzy o materiałach (metale, materiały ceramiczne, materiały polimerowe, nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, materiały dla elektroniki), metody badania i projektowania materiałów oraz zajęcia laboratoryjne. W trzecim ostatnim roku studiów I stopnia, w trakcie realizacji pracy licencjackiej, wprowadzony jest indywidualny tryb studiowania, który pozwala na rozwinięcie samodzielności i na bliższy kontakt z wybranymi dziedzinami nauki o materiałach lub nanotechnologii.

Przyszłe zaawansowane materiały oraz urządzenia będą coraz bardziej złożone, a ich funkcjonalność w coraz większym stopniu będzie opierać się na subtelnych efektach kwantowych, rozmiarowych, emergentnych, etc. Dlatego program studiów kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia łączy wiedzę na zaawansowanym poziomie z zakresu dziedzin podstawowych, z praktyczną wiedzą o materiałach. Dzięki temu absolwent studiów będzie w stanie rozumieć problemy związane z projektowaniem, syntezą i funkcjonalnością nowych materiałów, nanomateriałów i nanourządzeń oraz będzie w stanie, po nabyciu stosownej praktyki, problemy te rozwiązywać. Studia prowadzone są zgodnie z systemem ECTS (European Credit Transfer System).

Absolwent studiów licencjackich Zaawansowane materiały i nanotechnologia posiada szeroką wiedzę z zakresu fizyki, chemii oraz nauki o zaawansowanych materiałach i podstaw nanotechnologii. Posługuje się umiejętnością interdyscyplinarnej analizy typowych problemów dotyczących struktury, właściwości i syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów. W szczególności dotyczy to zrozumienia struktury i funkcji zaawansowanych materiałów na poziomie mikroskopowym i molekularno-kwantowym oraz przewidywania ich właściwości w kontekście zastosowań. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych. Posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Absolwent umie rozwiązywać standardowe problemy zawodowe, wykorzystywać i przetwarzać informacje naukowe, a także posiada umiejętność pracy w zespole. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zapleczu badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoriach kontroli jakości, jednostkach doradczych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym, optoelektronicznym, tworzyw sztucznych oraz innych, opartych na zaawansowanych materiałach. Jest przygotowany do podjęcia studiów Zaawansowane materiały i nanotechnologia II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia
Jakie uczelnie oferują kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia
W których miastach można studiować kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu