Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia stanowią połączenie zagadnień fizyki i wybranych zagadnień chemii tak, aby jak najefektywniej zgłębiać wiedzę o zaawansowanych materiałach. Studenci zdobywają najpierw wiedzę ogólną w zakresie podstaw fizyki, chemii oraz matematyki. Następnie wiedza zostaje poszerzona na bardziej zaawansowanych kursach teoretycznych i rozbudowana o praktyczne zajęcia, odbywające się w nowoczesnych laboratoriach. Studia I stopnia stanowią bazę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, na których studenci mogą wybrać jedną z proponowanych ścieżek:

 • zaawansowane materiały, nanotechnologia i fotonika
 • biomateriały i nanomateriały.

Studenci zostają wyposażeni w interdyscyplinarne wykształcenie ogólne w zakresie nauki o materiałach i technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów, oraz zaawansowane przygotowanie zawodowe w ramach obranej ścieżki zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia adresowane są do osób interesujących się naukami ścisłymi: chemią, fizyką oraz matematyką. To kierunek dla pasjonatów nowoczesnych technologii, związanych z wytwarzaniem nanomateriałów i tworzyw zawierających nanocząstki.

Program kształcenia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • chemia nieorganiczna
 • chemia nieorganiczna - ćwiczenia rachunkowe
 • oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
 • chemia fizyczna
 • chemia ciała stałego
 • matematyczne metody fizyki-MS
 • krystalografia i rentgenografia
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • polimery naturalne i syntetyczne
 • komputerowe modelowanie materiałów
 • nanotechnologia, fotonika i mikroelektromechanika
 • biomateriały i nanomateriały
 • zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

W przypadku studiów I stopnia postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie punktów maturalnych uzyskanych z przedmiotów:

 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

Wybierany jest jeden wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów uzyskany na kierunku w zakresie nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych lub przyrodniczych. Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o średnią ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w placówkach badawczych i laboratoriach związanych z przemysłem chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, optoelektronice oraz zakładach przemysłowych stosujących w produkcji technologie oparte na nowych osiągnięciach w dziedzinie badań materiałowych. Absolwenci dzięki prowadzonym w trakcie studiów kursom ekonomicznym i menadżerskim są również przygotowani do rozwijania własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Osoby, które chciałby przyjrzeć się temu kierunkowi i studiom na prowadzącym go wydziale powinny zajrzeć na strony:

Kierunki pokrewne do kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Jakie uczelnie oferują kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia

W których miastach można studiować kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu