Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanotechnologia

Nanotechnologia to nauka o sposobach tworzenia rozmaitych struktur, rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studia dotyczą zagadnień związanych z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych.

Podczas studiów słuchacze zdobywają umiejętności z zakresu: analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki, nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych, teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych, umiejętność pracy w zespole specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Student nanotechnologii będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i fizyki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych układów, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Będzie dysponował umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w materii skondensowanej.

Będzie posiadał wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i znał metody otrzymywania i badania takich struktur. Ponadto absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i nanotechnologii.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci nanotechnologii przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokich technologii. Mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie, Parkach Naukowo-Technologicznych czy Centrach zaawansowanej technologii.

Dla kogo studia na kierunku nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku nanotechnologia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku nanotechnologia
Jakie uczelnie oferują kierunek nanotechnologia
W których miastach można studiować kierunek nanotechnologia
Komentarze ()
kierunek przyszlości
trudny kierunek, ale specjalisci sa mocno poszukiwani na rynku pracy
28.09.2014
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska