Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanotechnologia

Nanotechnologia to nauka o sposobach tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Opisywane studia dotyczą zagadnień związanych z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanotechnologią obliczeniową.

Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych. Zdobywają tym samym umiejętności z zakresu:

 • analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki
 • nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych
 • teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych.

Z kolei zastosowanie otrzymywanych nanomateriałów bada się w wielu obszarach:

 • w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej
 • w nowoczesnej diagnostyce
 • do niszczenia niepożądanych w organizmie cząstek metodami hipertermii i fototermii dynamicznej
 • w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek
 • w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody
 • w energetyce do wytwarzania najnowszych superkondensatorów i baterii wykorzystywanych w elektromobilności i najnowszych urządzeniach elektronicznych
 • w recyklingu biomasy i tworzyw sztucznych, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu obszarach np. w farmacji.

Specjalizacje funkcjonujące w ramach kierunku to:

 • polimerowe bio- i nanomateriały
 • nanomateriały funkcjonalne
 • polimerowe materiały inżynierskie
 • nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii.

Dla kogo studia na kierunku nanotechnologia

Nanotechnologia to kierunek dla ścisłych umysłów, doskonale radzących sobie z fizyką i matematyką, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.

Program kształcenia na kierunku nanotechnologia

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • matematyka
 • termodynamika
 • fizyka
 • podstawy bionanotechnologii
 • chemia
 • podstawy nauki o materiałach - laboratorium
 • krystalografia
 • podstawy techniki próżniowej i kriogenicznej
 • laboratorium z fizyki
 • wstęp do informatyki
 • wstęp do elektroniki i elektrotechniki
 • wstęp do nanotechnologii
 • nanomateriały funkcjonalne
 • wprowadzenie do eksperymentu
 • fizyczne metody badań materiałów
 • podstawy nauki o materiałach
 • metody numeryczne
 • chemia nanomateriałów
 • nanotechnologia
 • technologie otrzymywania nanomateriałów
 • mechanika kwantowa
 • komputerowe modelowanie materiałów
 • fizykochemia powierzchni
 • język angielski w nanotechnologii
 • technika laserowa
 • fizyczne podstawy nanotechnologii
 • nanotechnologie w medycynie i kosmetologii
 • nanotechnologie w materiałach konstrukcyjnych
 • mikro- i nanotechnologie elementów konstrukcyjnych
 • nowoczesne techniki wytwarzania elementów urządzeń technologicznych
 • zastosowania techniczne nanocieczy
 • projektowanie mechatroniczne
 • modelowanie układów mechatronicznych
 • biomateriały i nanobiomateriały
 • oprogramowanie pomiarowe i sterujące
 • grafika inżynierska
 • metody mikroskopowe w nanotechnologii
 • układy elektroniczne
 • wzrost kryształów
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • praktyka nano
 • metody syntezy nanomateriałów
 • bezpieczeństwo w nanotechnologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanotechnologia

Najczęściej i najlepiej punktowanymi przedmiotami podczas rekrutacji na Nanotechnologię są fizyka, chemia oraz matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku nanotechnologia

Absolwentów Nanotechnologii mogą zatrudnić:

 • firmy wytwarzające innowacyjne produkty
 • przedsiębiorstwa sektora energetyki odnawialnej (np. fotowoltaika)
 • firmy farmaceutyczne i kosmetyczne
 • instytuty naukowo-badawcze.

Opinie o kierunku nanotechnologia

„Zdecydowałem się podjąć studia na kierunku Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej ze względu na zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i chemią. Dziś, po 11 latach od rozpoczęcia studiów, jestem zadowolony, że wybrałem tą ścieżkę edukacji. Studia na kierunku Nanotechnologia dały mi solidne podstawy do podjęcia pracy w przemyśle, w roli inżyniera materiałowego. Cieszę się, że dzięki dużej elastyczności programu studiów miałem możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej w firmie Corning Optical Communications już na studiach magisterskich w ramach przedmiotu Research & Development Project i realizacji dla firmy badań, a później pracy dyplomowej. Corning Optical Communications jest liderem na globalnym rynku produkcji kabli i osprzętu do światłowodowej transmisji danych, mającym dwa duże zakłady produkcyjne w Strykowie zatrudniające 3000 osób. Dziś, jako inżynier z 7 letnim stażem pracy, mogę gorąco polecić ścieżkę edukacji, w której praca dyplomowa realizowana jest na zlecenie partnera przemysłowego. Wydział Chemiczny stwarza korzystne warunki do realizacji takich prac dyplomowych i projektów, gdyż ściśle współpracuje z wiodącymi firmami z sektora technologicznego w regionie. Obecnie, jako regionalny Inżynier ds Materiałów Produkcyjnych, zajmuję się zarządzaniem, nadzorowaniem i prowadzeniem projektów, w których zakres wchodzi selekcja, testowanie i wdrażanie nowych materiałów do masowej produkcji. Specyfika tej pracy wymaga ciągłego rozwijania umiejętności i monitorowania bieżących trendów w technologii. Od roku 2017 realizuję równolegle studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PŁ w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy", pracując nad nowymi rozwiązaniami w zakresie materiałów o obniżonej palności do produkcji powłok kablowych. W ramach studiów doktorskich prowadzę też zajęcia ze studentami Wydziału Chemicznego PŁ, podczas których staram się przekazywać doświadczenia i umiejętności w mojej opinii użyteczne dla przyszłej roli inżyniera w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Polecam ten kierunek wszystkim, którzy widzą swoją przyszłość w roli eksperckiej w przemyśle. Z wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach korzystam po dziś dzień rozwiązując wielkoskalowe problemy technologiczne”.

Mgr inż. Maciej Danek

źródło: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/nanotechnologia-i-...

Kierunki pokrewne do kierunku nanotechnologia

Jakie uczelnie oferują kierunek nanotechnologia

W których miastach można studiować kierunek nanotechnologia

Komentarze (1)

kierunek przyszlości
trudny kierunek, ale specjalisci sa mocno poszukiwani na rynku pracy
28.09.2014

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni