Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanotechnologia

Nanotechnologia to nauka o sposobach tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Opisywane studia dotyczą zagadnień związanych z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanotechnologią obliczeniową.

Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych. Zdobywają tym samym umiejętności z zakresu:

 • analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki
 • nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych
 • teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych.

Z kolei zastosowanie otrzymywanych nanomateriałów bada się w wielu obszarach:

 • w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej
 • w nowoczesnej diagnostyce
 • do niszczenia niepożądanych w organizmie cząstek metodami hipertermii i fototermii dynamicznej
 • w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek
 • w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody
 • w energetyce do wytwarzania najnowszych superkondensatorów i baterii wykorzystywanych w elektromobilności i najnowszych urządzeniach elektronicznych
 • w recyklingu biomasy i tworzyw sztucznych, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu obszarach np. w farmacji.

Specjalizacje funkcjonujące w ramach kierunku to:

 • polimerowe bio- i nanomateriały
 • nanomateriały funkcjonalne
 • polimerowe materiały inżynierskie
 • nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii.

Dla kogo studia na kierunku nanotechnologia

Nanotechnologia to kierunek dla ścisłych umysłów, doskonale radzących sobie z fizyką i matematyką, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.

Program kształcenia na kierunku nanotechnologia

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • matematyka
 • termodynamika
 • fizyka
 • podstawy bionanotechnologii
 • chemia
 • podstawy nauki o materiałach - laboratorium
 • krystalografia
 • podstawy techniki próżniowej i kriogenicznej
 • laboratorium z fizyki
 • wstęp do informatyki
 • wstęp do elektroniki i elektrotechniki
 • wstęp do nanotechnologii
 • nanomateriały funkcjonalne
 • wprowadzenie do eksperymentu
 • fizyczne metody badań materiałów
 • podstawy nauki o materiałach
 • metody numeryczne
 • chemia nanomateriałów
 • nanotechnologia
 • technologie otrzymywania nanomateriałów
 • mechanika kwantowa
 • komputerowe modelowanie materiałów
 • fizykochemia powierzchni
 • język angielski w nanotechnologii
 • technika laserowa
 • fizyczne podstawy nanotechnologii
 • nanotechnologie w medycynie i kosmetologii
 • nanotechnologie w materiałach konstrukcyjnych
 • mikro- i nanotechnologie elementów konstrukcyjnych
 • nowoczesne techniki wytwarzania elementów urządzeń technologicznych
 • zastosowania techniczne nanocieczy
 • projektowanie mechatroniczne
 • modelowanie układów mechatronicznych
 • biomateriały i nanobiomateriały
 • oprogramowanie pomiarowe i sterujące
 • grafika inżynierska
 • metody mikroskopowe w nanotechnologii
 • układy elektroniczne
 • wzrost kryształów
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • praktyka nano
 • metody syntezy nanomateriałów
 • bezpieczeństwo w nanotechnologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanotechnologia

Najczęściej i najlepiej punktowanymi przedmiotami podczas rekrutacji na Nanotechnologię są fizyka, chemia oraz matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku nanotechnologia

Absolwentów Nanotechnologii mogą zatrudnić:

 • firmy wytwarzające innowacyjne produkty
 • przedsiębiorstwa sektora energetyki odnawialnej (np. fotowoltaika)
 • firmy farmaceutyczne i kosmetyczne
 • instytuty naukowo-badawcze.

Opinie o kierunku nanotechnologia

„Zdecydowałem się podjąć studia na kierunku Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej ze względu na zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i chemią. Dziś, po 11 latach od rozpoczęcia studiów, jestem zadowolony, że wybrałem tą ścieżkę edukacji. Studia na kierunku Nanotechnologia dały mi solidne podstawy do podjęcia pracy w przemyśle, w roli inżyniera materiałowego. Cieszę się, że dzięki dużej elastyczności programu studiów miałem możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej w firmie Corning Optical Communications już na studiach magisterskich w ramach przedmiotu Research & Development Project i realizacji dla firmy badań, a później pracy dyplomowej. Corning Optical Communications jest liderem na globalnym rynku produkcji kabli i osprzętu do światłowodowej transmisji danych, mającym dwa duże zakłady produkcyjne w Strykowie zatrudniające 3000 osób. Dziś, jako inżynier z 7 letnim stażem pracy, mogę gorąco polecić ścieżkę edukacji, w której praca dyplomowa realizowana jest na zlecenie partnera przemysłowego. Wydział Chemiczny stwarza korzystne warunki do realizacji takich prac dyplomowych i projektów, gdyż ściśle współpracuje z wiodącymi firmami z sektora technologicznego w regionie. Obecnie, jako regionalny Inżynier ds Materiałów Produkcyjnych, zajmuję się zarządzaniem, nadzorowaniem i prowadzeniem projektów, w których zakres wchodzi selekcja, testowanie i wdrażanie nowych materiałów do masowej produkcji. Specyfika tej pracy wymaga ciągłego rozwijania umiejętności i monitorowania bieżących trendów w technologii. Od roku 2017 realizuję równolegle studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PŁ w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy", pracując nad nowymi rozwiązaniami w zakresie materiałów o obniżonej palności do produkcji powłok kablowych. W ramach studiów doktorskich prowadzę też zajęcia ze studentami Wydziału Chemicznego PŁ, podczas których staram się przekazywać doświadczenia i umiejętności w mojej opinii użyteczne dla przyszłej roli inżyniera w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Polecam ten kierunek wszystkim, którzy widzą swoją przyszłość w roli eksperckiej w przemyśle. Z wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach korzystam po dziś dzień rozwiązując wielkoskalowe problemy technologiczne”.

Mgr inż. Maciej Danek

źródło: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/nanotechnologia-i-...

Kierunki pokrewne do kierunku nanotechnologia

Jakie uczelnie oferują kierunek nanotechnologia

W których miastach można studiować kierunek nanotechnologia

Komentarze (1)

kierunek przyszlości
trudny kierunek, ale specjalisci sa mocno poszukiwani na rynku pracy
28.09.2014

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie