Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanobioinżynieria

Program studiów na kierunku Nanobioinżynieria ma na celu przygotować wysokiej klasy specjalistów do sprawnego poruszania się na styku nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej.

Absolwent nanobioinżynierii będzie przygotowany do wykonywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jego atutem będzie umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, materiałoznawstwa, informatyki, biologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, wirusologii, bioinżynierii roślin do tworzenia nowych rozwiązań technologiczno-przemysłowych.

Student tego kierunku zrozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych, procesy zachodzące na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Nabędzie umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego. Dowie się, jak wykorzystywać nanocząstki oraz nanostruktury w produkcji roślinnej. Uzyska umiejętność wykorzystania urządzeń i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Zapozna się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi w zakresie nanoskali, w tym z mikroskopią o wysokiej rozdzielczości.

Perspektywy zawodowe po nanobioinżynierii

Po ukończeniu kierunku nanobioinżynieria absolwent ma kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Może zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy absolwenta nanobioinżynierii mogą być instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa, firmy konsultingowe.

Dla kogo studia na kierunku nanobioinżynieria
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku nanobioinżynieria
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanobioinżynieria
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku nanobioinżynieria
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku nanobioinżynieria
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku nanobioinżynieria
Jakie uczelnie oferują kierunek nanobioinżynieria
W których miastach można studiować kierunek nanobioinżynieria
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie