Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Inżynieria nanostruktur to makrokierunek, który jest połączeniem fizyki, matematyki i chemii.

Program nauczania odpowiada interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy potrzebnej do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Student pozyskuje umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Absolwent inżynierii nanostruktur posiada umiejętność stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Umie przewidzieć podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury, a także potrafi zaproponować metodę otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • fotonika
 • nanotechnologie i charakteryzacja nowych materiałów
 • modelowanie nanostruktur i nowych materiałów

Perspektywy pracy po ukończeniu inżynierii nanostruktur

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne).

Dla kogo studia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
W których miastach można studiować kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie