Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Inżynieria nanostruktur to makrokierunek, który jest połączeniem fizyki, matematyki i chemii.

Program nauczania odpowiada interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy potrzebnej do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Student pozyskuje umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Absolwent Inżynierii nanostruktur posiada umiejętność stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

Umie przewidzieć podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury, a także potrafi zaproponować metodę otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Kierunek Inżynieria nanostruktur powstał z myślą o osobach przedsiębiorczych i odpowiedzialnych.

Kandydat powinien być przygotowany do dokształcania się przez całe życie zawodowe, ponieważ jest to prężnie i szybko rozwijający się dział inżynierii.

Dodatkowo, przyszły student powinien umieć pracować w wieloosobowym zespole badawczym oraz rozwiązywać problemy natury technicznej i merytorycznej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Program studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • algebra z geometrią
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • podstawy fizyki współczesnej
 • analiza
 • programowanie IN
 • mechanika i szczególna teoria względności
 • wstęp do analizy danych
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • elektrodynamika IN
 • chemia fizyczna
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • metody numeryczne w optyce
 • mechanika kwantowa
 • chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
 • techniki pomiarowe w nanotechnologii
 • krystalografia z elementami teorii grup
 • spektroskopia
 • analiza instrumentalna
 • technologie i projektowanie nowych materiałów
 • elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • modelowanie nanostruktur
 • wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej
 • fotonika.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Przedmioty wymagane to:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden przedmiot do wybory spośród:

 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne).

Opinie o kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki.

Poznajcie specyfikę kierunku:

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim