Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Inżynieria nanostruktur to makrokierunek, który jest połączeniem fizyki, matematyki i chemii.

Program nauczania odpowiada interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy potrzebnej do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Student pozyskuje umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Absolwent Inżynierii nanostruktur posiada umiejętność stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

Umie przewidzieć podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury, a także potrafi zaproponować metodę otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Kierunek Inżynieria nanostruktur powstał z myślą o osobach przedsiębiorczych i odpowiedzialnych.

Kandydat powinien być przygotowany do dokształcania się przez całe życie zawodowe, ponieważ jest to prężnie i szybko rozwijający się dział inżynierii.

Dodatkowo, przyszły student powinien umieć pracować w wieloosobowym zespole badawczym oraz rozwiązywać problemy natury technicznej i merytorycznej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Program studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • algebra z geometrią
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • podstawy fizyki współczesnej
 • analiza
 • programowanie IN
 • mechanika i szczególna teoria względności
 • wstęp do analizy danych
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • elektrodynamika IN
 • chemia fizyczna
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • metody numeryczne w optyce
 • mechanika kwantowa
 • chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
 • techniki pomiarowe w nanotechnologii
 • krystalografia z elementami teorii grup
 • spektroskopia
 • analiza instrumentalna
 • technologie i projektowanie nowych materiałów
 • elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • modelowanie nanostruktur
 • wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej
 • fotonika.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Przedmioty wymagane to:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

oraz jeden przedmiot do wybory spośród:

 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Po ukończeniu kierunku można znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne).

Opinie o kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki.

Poznajcie specyfikę kierunku:

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek inżynieria nanostruktur (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka