Jakiego kierunku studiów szukasz?

Materiały i technologie metali nieżelaznych

Materiały i technologie metali nieżelaznych to unikatowe studia.

Studenci kierunku uzyskują wiedzę w zakresie wiedzy materiałowej i technologicznej dedykowanej najnowszym oczekiwaniom i potrzebom gałęzi przemysłu obsługujących strategiczne działy gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne i ich pochodne.

Studenci mają do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

 • materiały i technologie w elektroenergetyce
 • materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
 • materiały i technologie w budownictwie
 • materiały i technologie w medycynie.

Absolwenci kierunku uzyskują tytuł inżyniera.


Dla kogo studia na kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Materiały i technologie metali nieżelaznych to propozycja dla osób o umysłach ścisłych, posiadających predyspozycje techniczne.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie tematyką studiowanej dziedziny.

Program kształcenia na kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • technologie informacyjne
 • rynek metali
 • termodynamika techniczna
 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • metaloznawstwo
 • metody badań materiałów
 • podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
 • obróbka cieplna i cieplno-mechaniczna stopów
 • komputeroweanie wspomaganie obliczeń inżynierskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Absolwenci kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych są przygotowanie do pracy w:

• przemyśle
• instytucjach badawczych
• administracji
• usługach.


Opinie o kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Kierunek materiały i technologie metali nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej.

Pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz innowacyjnych metod ich przetwarzania.

To atrakcyjne i nowoczesne studia, przygotowujące specjalistyczne kadry na potrzeby takich działów gospodarki jak elektroenergetyka, transport, budownictwo, medycyna czy przemysł zbrojeniowy.


Kierunki pokrewne do kierunku materiały i technologie metali nieżelaznych

Jakie uczelnie oferują kierunek materiały i technologie metali nieżelaznych

W których miastach można studiować kierunek materiały i technologie metali nieżelaznych

Komentarze (1)

Eryk
To nowy kierunek. Czy ktoś go studiuje już?
10.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni