Jakiego kierunku studiów szukasz?

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Studia na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m.in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii).

Absolwent kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiązywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności:

 • Virtual Prototyping jest poznanie techniki usprawniającej proces rozwoju i wdrażania produktu, która wiąże się z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), czyli zastosowania oprogramowania do sprawdzania poprawności projektu przed jego fizycznym wykonaniem. Odbywa się to poprzez przygotowanie wirtualnego modelu (zazwyczaj w 3D) oraz zasymulowanie jego zachowania w warunkach rzeczywistych. Inżynierowie mogą szybko zbadać jakość i efektywność wielu alternatywnych projektów bez inwestowania czasu i środków potrzebnych do budowy fizycznych prototypów. Ostatnim etapem w procesie wdrażania produktu jest jego wykonanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) lub w formie coraz powszechniej wykorzystywanego wydruku 3D.
 • Nano- i Bioinnowacje w Materiałach jest szczegółowe poznanie nowoczesnych materiałów, w tym nano- i biomateriałów oraz innowacyjnych technologii, które można uznać za technologie kluczowe dla rozwoju przemysłu i gospodarki. W programie specjalności duży nacisk położono na tematykę obejmującą wytwarzanie zaawansowanych materiałów i tworzyw o unikalnych właściwościach oraz poznanie właściwości i możliwych kierunków zastosowań wybranych, nowoczesnych materiałów np. w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice.

Dlaczego warto studiować Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały?

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który pozwoli studentom poznać nowe materiały, ich właściwości i zastosowanie oraz sposoby wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych technologii. We współczesnej gospodarce nie da się efektywnie prowadzić przedsięwzięcia bez zaangażowania w proces nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który dzięki dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb wynikających z prognoz rozwoju gospodarki, jest bardzo istotny z punktu widzenia regionu, ponieważ wpisuje się w następujące obszary technologiczne wyodrębnione w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, nanotechnologie i nanomateriały oraz materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i rolnictwa.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w: wielu sektorach przemysłu, w tym związanych z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami, laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, jednostkach kontroli jakości, biurach projektowych, parkach technologicznych Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością w małej i średniej firmie oraz zarządzaniem innowacyjnymi projektami; przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych technologii.

Ponadto absolwenci specjalności Virtual Prototyping mają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Natomiast absolwenci specjalności Nano- i Bioinnowacje w Materiałach zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się wytwarzaniem i wykorzystaniem nowego typu materiałów specjalnego zastosowania, w szczególności nano- i biomateriałów.

Dla kogo studia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Jakie uczelnie oferują kierunek innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
W których miastach można studiować kierunek innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Komentarze (1)
atom
problem niestety jest zbyt skomplikowany, krajowy poziom wykorzystania technologi hybrydowych jest niepokojacy, równie źle prezentuje sie plan technologiczny z wykorzystaniem inteligentnych bio-hybrydowych systemow mechatronicznych, hydroinzynieria a przede wszystkim wplyw spektroskopii na genetyke molekularna. Teraz czysto teoretyzujac to stymulujac ruch miedzy czasteczkami by zaszło zjawisko, którego jednym z efektów jest otrzymanie ciepła i kwestią czasu kiedy całkowicie zapanujemy nad florą, która będzie jednym z głównych źródeł energii. Ide se browarek strzelic bo az mi zaschlo w japie od tego gledzenia elo pato
14.07.2019
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu