Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Inżynieria mechaniczna i materiałowa to międzykierunkowe studia łączące zagadnienia z obszaru mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej.

Studenci poznają zasady budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zdobywają wiedzę na temat materiałów inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych.

Uczą się grafiki inżynierskiej, mechaniki, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów czy wytrzymałości elementów maszyn.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa przewidziane są dla osób o zamiłowaniu do techniki, posiadających analityczne umysły, kreatywnych, umiejących znajdować niestandardowe rozwiązania problemów, posiadać umiejętność logicznego myślenia.

Program kształcenia na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • chemia organiczna
 • podstawy nauki o materiałach
 • zapis konstrukcji
 • elektrotechnika i elektronika
 • technologie wytwarzania
 • grafika inżynierska
 • termodynamika
 • podstawy wytrzymałości materiałów
 • napędy maszyn
 • podstawy projektowania materiałów
 • materiały kompozytowe
 • metrologia i systemy pomiarowe
 • metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Uzyskane w trakcie studiów wykształcenie pozwala na podjęcie pracy przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • jednostkach badawczo-rozwojowe przemysłu
 • jednostkach doradczych
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów
 • jednostkach akredytacyjnych i atestujących
 • jednostkach naukowo−badawczych.

Opinie o kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Kierunek inżynier mechaniczna i materiałowa jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Obecnie przemysł oczekuje od mechaników szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów.

Studenci kierunku uzyskują kompetencje gwarantujące dobry start w karierze zawodowej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

chemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniakomputerowe wspomaganie procesów inżynierskichmechaniczna inżynieria tworzyw

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa

W których miastach można studiować kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa

Komentarze (1)

Nick
Czy to studia I czy również II stopnia?
13.01.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu