Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich obejmuje zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich, termodynamiki.

Studenci poznają metody numeryczne i obliczeniowe stosowane symulacjach komputerowych, techniki i metody badawcze wykorzystywane w metaloznawstwie i termodynamice.

Studia przybliżają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz przebieg procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej.

Słuchacze studiów uczą się budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych, projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej, odlewania tworzyw sztucznych, zasad i metod metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych.

Dla kogo studia na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Kandydaci na kierunek komputerowe wspomaganie decyzji inżynierskich powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, informatycznych.

To propozycja dla osób, które chcą zostać specjalistami w tworzeniu nowoczesnych komponentów odlewanych wykonanych z metalu, kompozytów metalowych czy tworzyw sztucznych.

Przydatna będzie swoboda w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi.

Program kształcenia na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • nowoczesne techniki wytwarzania
 • zapis konstrukcji i grafika inżynierska
 • krystalizacja
 • podstawy informatyki
 • projektowanie bryłowe CAD
 • metoda odchyłek ważonych
 • programowanie obiektowe
 • symulacje komputerowe systemów wytwarzania
 • metaloznawstwo
 • technologia form odlewniczych
 • mikroskopia i analiza struktury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako

 • inżynier technolog
 • specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych
 • specjaliści IT dla branży odlewniczej
 • laboranci oraz kadra naukowa
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości
 • specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją
 • konsultanci ds. problematyki odlewniczej.

Opinie o kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Powszechne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w różnorodnych dziedzinach przemysłu.

Kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich przygotowuje ekspertów wykorzystujących rozwiązania informatyczne w realizowaniu zaawansowanych, wysoce specjalistycznych procesów inżynierskich.

Kierunki pokrewne do kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niainformatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)inżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniatechnologie komputerowe

Jakie uczelnie oferują kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

W których miastach można studiować kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Komentarze (1)

Aleks
Kierunek jest na wydziale odlewnictwa. Rozumiem, że chodzi o wykorzystanie wsparcia komputerowego w tej konkretnie dziedzinie przemysłu? Studia o zawężonej tematyce?
10.01.2020

Zobacz również

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu