Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich obejmuje zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich, termodynamiki.

Studenci poznają metody numeryczne i obliczeniowe stosowane symulacjach komputerowych, techniki i metody badawcze wykorzystywane w metaloznawstwie i termodynamice.

Studia przybliżają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz przebieg procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej.

Słuchacze studiów uczą się budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych, projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej, odlewania tworzyw sztucznych, zasad i metod metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych.

Dla kogo studia na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Kandydaci na kierunek komputerowe wspomaganie decyzji inżynierskich powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, informatycznych.

To propozycja dla osób, które chcą zostać specjalistami w tworzeniu nowoczesnych komponentów odlewanych wykonanych z metalu, kompozytów metalowych czy tworzyw sztucznych.

Przydatna będzie swoboda w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi.

Program kształcenia na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • nowoczesne techniki wytwarzania
 • zapis konstrukcji i grafika inżynierska
 • krystalizacja
 • podstawy informatyki
 • projektowanie bryłowe CAD
 • metoda odchyłek ważonych
 • programowanie obiektowe
 • symulacje komputerowe systemów wytwarzania
 • metaloznawstwo
 • technologia form odlewniczych
 • mikroskopia i analiza struktury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako

 • inżynier technolog
 • specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych
 • specjaliści IT dla branży odlewniczej
 • laboranci oraz kadra naukowa
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości
 • specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją
 • konsultanci ds. problematyki odlewniczej.

Opinie o kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Powszechne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w różnorodnych dziedzinach przemysłu.

Kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich przygotowuje ekspertów wykorzystujących rozwiązania informatyczne w realizowaniu zaawansowanych, wysoce specjalistycznych procesów inżynierskich.

Kierunki pokrewne do kierunku komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek) inżynieria akustyczna inżynieria architektoniczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria cyberprzestrzeni inżynieria cyfryzacji inżynieria danych inżynieria ekologiczna inżynieria elektroniczna i komputerowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria informacji inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria kształtowania środowiska inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria materiałów medycznych inżynieria meblarstwa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali nieżelaznych inżynieria multimediów inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria obliczeniowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów technologicznych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria systemów inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria transportu i logistyki inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym technologie komputerowe

Jakie uczelnie oferują kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

W których miastach można studiować kierunek komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Komentarze (1)

Aleks
Kierunek jest na wydziale odlewnictwa. Rozumiem, że chodzi o wykorzystanie wsparcia komputerowego w tej konkretnie dziedzinie przemysłu? Studia o zawężonej tematyce?
10.01.2020
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa