Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria akustyczna

Inżynieria akustyczna to studia, które kształcą głównie w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, muzyki, elektroniki, akustyki oraz teorii sygnałów.

Celem kierunku jest przekazanie studentom wiedzy na temat realizacji nagrań, sposobów ograniczania hałasu, technologii analizy i syntezy mowy. Program obejmuje również zagadnienia walki z hałasem i ochrony przed drganiami. Głównymi zadaniami podczas studiów są samodzielne prace projektowe. Ponad jedna trzecia przedmiotów to przedmioty wybierane przez studentów.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • drgania i hałas w technice i środowisku
 • inżynieria dźwięku w mediach i kulturze.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria akustyczna

Studia na kierunku Inżynieria akustyczna to znakomity wybór dla pasjonatów muzyki, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z szeroko pojętą pracą z dźwiękiem.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że program studiów wymaga od kandydata nie tylko odpowiedniego ucha do muzyki, ale także smykałki do nauk ścisłych (m.in. informatyka, elektronika, matematyka i fizyka).

W zależności od doboru specjalizacji, studenci mogą skierować naukę na tory bardziej związane z realizacją dźwięku lub zarządzania hałasem (m.in. w przestrzeni miejskiej).


Program kształcenia na kierunku inżynieria akustyczna

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • akustyka architektoniczna
 • algebra
 • analiza matematyczna
 • analogowe układy elektroniczne
 • elektroakustyka
 • elektrotechnika i teoria obwodów
 • fizyka
 • grafika inżynierska i dokumentacja projektów
 • języki programowania wysokiego poziomu
 • mechanika
 • metody matematyczne w akustyce
 • miernictwo wibroakustyczne
 • ochrona środowiska
 • podstawy akustyki
 • podstawy probabilistyki i procesów stochastycznych
 • technika cyfrowa i mikroprocesowa
 • technologia mowy
 • teoria drgań.

Wiele zajęć na kierunku inżynieria akustyczna ma charakter praktyczny, w formie ćwiczeń projektowych lub laboratoryjnych.

Ponadto, począwszy od drugiego roku studiów, studenci mają możliwość wyboru spośród bardzo licznych przedmiotów obieralnych, takich jak:

 • akustyka muzyczna z kształceniem słuchu
 • architektura komputerów i systemów operacyjnych
 • dynamika układów ciągłych
 • ekoakustyka
 • inżynieria miksowania
 • mapy akustyczne
 • metody akustyczne w biologii i medycynie
 • metody i narzędzia programowe w akustyce
 • mikroprocesory sygnałowe
 • obiektowe metody projektowania systemów
 • przetwarzanie obrazów
 • realizacja nagrań
 • sekwencery i programy notacyjne
 • technika infra- i ultradźwiękowa
 • technika pochłaniania i rozpraszania dźwięku
 • urządzenia elektroniczne w akustyce
 • wibroakustyka w technice i środowisku
 • wytrzymałość materiałów
 • zasady muzyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria akustyczna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku inżynieria akustyczna

Absolwent jest przygotowany do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych. Zna zagadnienia z obszaru psychologii słyszenia, akustyki ogólnej, akustyki muzycznej, elektroakustyki, kształtowania przestrzeni akustycznej, informatyki.

Studia przygotowują do pracy w:

 • studiach fonograficznych,
 • studiach radiowych,
 • studiach telewizyjnych i teatralnych,
 • filmowych grupach produkcyjnych
 • przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Ponadto absolwenci mogą zostać zatrudnieni w licznych działach przemysłu elektroakustycznego i inżynierii ochrony środowiska oraz jako specjaliści ds. akustyki wnętrz, pomiarów, oceny i ograniczania hałasu, pomiarów akustycznych.


Opinie o kierunku inżynieria akustyczna

Inżynieria akustyczna polecana jest osobom gotowym na pracę w trudnym zawodzie. Studenci i absolwenci zwracają uwagę na fakt istotnej różnicy pomiędzy kształceniem muzycznym (oferowanym na licznych Akademiach Muzycznych) a dziedziną zajmującą się akustyką.

Pomimo faktu, iż dobry słuch przyda się w pracy (szczególnie na specjalizacjach związanych z reżyserią dźwięku), to na pierwsze lata studiów składają się matematyka i fizyka na bardzo wysokim poziomie, jak również skomplikowanych obliczeń i analiz z wykorzystaniem komputera. Co istotne, zagadnienia związane z podstawami muzyki (np. barwy instrumentów, strojenie, itd.) nie są prezentowane w toku studiów, zatem kandydaci powinni mieć ogólny pogląd na te kwestie, o ile nie planują zajmować się zawodowo inżynierią hałasu.

Opinie studentów sugerują również, że praca po studiach należy do niełatwych i stresujących, zaś popyt na akustyków jest znacznie mniejszy niż liczba absolwentów. Zdecydowanie łatwiej też znaleźć jest pracę w sektorach technicznych niż związanych bezpośrednio z muzyką. Jednocześnie jednak, przy odpowiednim zaangażowaniu i intensywnej pracy własnej, kierunek ten pozwala zdobyć zarówno umiejętności do często kontynuowanych studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka, ale także nabycie licznych kontaktów pomocnych w późniejszej karierze zawodowej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria akustyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria akustyczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria akustyczna

Komentarze (1)

w
Można sobie darować. Tu sie zdobywa papierek, a nie umiejętności i wiedzę. Papierek nie da ci pracy w zawodzie związanym z branżą. Lepiej iść na realizację dźwięku na inną uczelnię albo ostatecznie na specjalizację wibro, jeśli chcesz pracować przy zwalczaniu hałasu i drgań. Specjalizację inżynieria dźwięku w mediach i kulturze polecam omijać szerokim łukiem, bo to strata czasu.
01.10.2014

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie