Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzyka w przestrzeni publicznej

Studia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej oferują kształcenie na dwóch specjalnościach:

 • animacja artystyczna
 • muzyka estradowa - specjalizacja – wokalistyka estradowa

W przypadku specjalności Animacja artystyczna absolwent przygotowany jest do podjęcia zadań szeroko pojętej animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego (gra na instrumentach, dyrygowanie, śpiew, kształcenie słuchu, historia muzyki), słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji i zarządzania placówkami kultury; inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych; prowadzenia impresariatu muzycznego; realizacji projektów artystycznych; finansowania kultury; promocji i marketingu dóbr kultury.

Po ukończeniu Animacji artystycznej student jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager - animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji zadań typu: organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, kursów szkoleniowych, warsztatów. Studia uprawniają go również do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

Z kolei absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej specjalność Muzyka estradowa - specjalizacja wokalistyka estradowa posiada umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego zgodnie z właściwym dziełu stylem wykonawczym. Posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego (gra na instrumentach, śpiew, kształcenie słuchu, historia muzyki), zdobywa wiedzę i umiejętności w obszaru podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej, improwizacji i aranżacji jazzowej. Posiada również umiejętności w zakresie ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej pracy twórczej. Studia uprawniają go do ubiegania się o przyjęcie na studia specjalistyczne magisterskie (II stopnia).

Dla kogo studia na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku muzyka w przestrzeni publicznej
Jakie uczelnie oferują kierunek muzyka w przestrzeni publicznej
W których miastach można studiować kierunek muzyka w przestrzeni publicznej
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu