Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzykologia

Przedmiotem muzykologii jest muzyka we wszystkich aspektach. Studia obejmują nauczanie z zakresu szeroko pojętych nauk muzykologicznych, podzielonych na trzy zasadnicze grupy: dyscypliny wchodzące w skład muzykologii historycznej, dyscypliny wchodzące w skład muzykologii systematycznej oraz dyscypliny reprezentujące nauki o kulturze.

Studia pozwolą swobodnie i świadomie poruszać się po świecie muzyki.

Treści programowe obejmują m.in. zagadnienia z zakresu ogólnej wiedzy o kulturze muzycznej, posługiwania się edytorem tekstu nutowego, krytyki muzycznej, specjalistycznej terminologii, muzycznych baz danych i ich przeszukiwania, analizy dzieł muzycznych z różnych epok.

Studia są dwustopniowe, jednak nie wszystkie uczelnie oferują magisterskie studia II stopnia na muzykologii.

Dla kogo studia na kierunku muzykologia

Kandydaci na studia powinni interesować się muzyką, jej historią, relacjami z innymi dziedzinami wiedzy.

Ważne, aby posiadał słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz wrażliwość na muzykę.

Program kształcenia na kierunku muzykologia

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zasady muzyki,
 • muzyka popularna,
 • historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • akustyka muzyczna,
 • style jazzu,
 • podstawy edytorstwa muzycznego,
 • dawne notacje muzyczne,
 • wstęp do muzykologii,
 • historia muzyki staropolskiej,
 • historia muzyki baroku
 • historia teorii muzyki
 • estetyka muzyki
 • historia notacji muzycznej
 • etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej
 • kontrapunkt
 • harmonia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzykologia

W procesie rekrutacji uwzględniany jest konkurs świadectw maturalnych lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedmioty najczęściej brane pod uwagę to:

 • język polski
 • historia
 • historia muzyki
 • matematyka
 • wos.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy własnych zainteresowań muzycznych.

Należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku muzykologia

Po studiach muzykologicznych będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego i kulturalnego, takich jak:

 • festiwale
 • biura koncertowe
 • filharmonie
 • media (prasa, radio, TV)
 • biblioteki muzyczne
 • wydawnictwa
 • redakcje naukowe i upowszechniające kulturę masową
 • instytuty badawcze
 • ośrodki kultury
 • szkoły powszechne i muzyczne.

Opinie o kierunku muzykologia

Muzykologia to kierunek w ofercie uniwersytetów.

Jest alternatywą dla wybranych studiów uczelni muzycznych, na których kandydaci muszą wykazać się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami muzycznymi.

Posłuchajcie więcej na temat muzykologii:


Kierunki pokrewne do kierunku muzykologia

Jakie uczelnie oferują kierunek muzykologia

W których miastach można studiować kierunek muzykologia

Komentarze (3)

Ola
Opis studiów sugeruje, że to bardzo ciekawy kierunek dla pasjonatów, niekoniecznie jako pomysł na życie. Szkoda, że w szkołach średnich i podstawowych nie ma muzyki bardziej zaawansowanej.
31.10.2019
31.07.2018
Bolo
Też studiowałam muzykologię na UAM. Potwierdzam poprzednia opinię. Polskie środowisko muzykologiczne do dnia dzisiejszego nie stworzyło podręcznika, który sensownie skupiałby się na najistotniejszych zagadnieniach. Te studia to brnięcie w nieistotne szczegóły, które nie prowadzą do żadnych wniosków końcowych. Chodzi chyba tylko o to, żeby kadra miała pracę, a nie o wiedzę, którą można potem wykorzystać w realnym świecie. Większość z prowadzących zajęcia to ludzie oderwani od rzeczywistości, żyjący w kosmosie, mechanicznie odtwarzający schematy postępowania definiujące muzykologię jako dyscyplinę, bo tak robiono przed nimi, bo przywykliśmy sądzić, że to jest właśnie muzykologia. Te studia wykształcą w Tobie postawy utrudniające odnalezienie się na rynku pracy. Ci ludzie zniszczą w Tobie elementarny instynkt samozachowawczy, nie rozumiejąc, że są wybrańcami, którzy mogą pozwolić sobie na bycie pięknoduchami (ale na to mogą pozwolić sobie tylko wybrańcy). To jest tak, jakby wszystkich uczono grać na fortepianie z założeniem, że każdy z absolwentów będzie solistą, co jest niemożliwe. Do tego należy dodać autorytatywne osobowości, a nawet przemoc psychiczną (to, że profesor przy wszystkich podarł pracę studenta na seminarium, wrzeszcząc na niego, było normalką). O czymś też mówi fakt, że studenci nie mogli wybrać demokratycznie przewodniczącego koła naukowego, który był narzucany odgórnie jako pupilek opiekuna koła. Doktorantka w wywiadzie reklamującym instytut nie potrafi sprecyzować, czym zajmuje się muzykologia. Sprawdźcie też osiągnięcia naukowe kadry - ilu z profesorów ma opublikowany chociaż jeden artykuł w czasopiśmie z listy A? Nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się, że może nawet żaden. Co jest zabawne, biorąc pod uwagę, że wśród doktorantów (a nie profesorów) biologii publikacje w czasopismach z listy A są powszechne. Te studia nie dadzą Tobie nawet podstawowej znajomości harmonii, która pozwalałaby Tobie uczyć jej innych. To nie jest muzykologia, lecz metamuzykologia - kolejne artykuły i wystąpienia o życiu i działalności jakiegoś tam innego muzykologa.No i ta drętwa atmosfera...
Absolwentka
Studiowałam muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i bardzo dobrze wspominam kadrę wykładowców, którzy zawsze służyli rzetelną wiedzą oraz pomocą. Na tak małym kierunku panuje niezwykle rodzinna atmosfera (można złapać bardzo dobry kontakt z prowadzącymi, którzy są bardzo otwarci na studentów), choć same studia wymagają zaangażowania i dużego samozaparcia, zwłaszcza od osób, które nie są absolwentami szkół muzycznych. Atutem muzykologii na UAM jest niewątpliwie bogaty program studiów (to nie tylko historia muzyki, czy analiza, ale również etnomuzykologia, psychologia muzyki, opera, krytyka muzyczna, edytorstwo). Przy odrobinie dobrych chęci można zaangażować się również w koło naukowe oraz pomuzykować na bębnach z doktorem Łukaszem Smoluchem. :) Warto dodać, że jednym z najbardziej zapadających doświadczeń i przeżyć są badania terenowe - absolutnie trzeba na nie jechać, szczególnie, że zazwyczaj uczestniczą w nich muzykolodzy z innych uniwersytetów w Polsce, dzięki czemu można zdobyć ciekawe znajomości. Niestety sens studiów muzykologicznych, które same w sobie są fantastycznym przeżyciem, rewiduje ostatecznie rzeczywistość. Brak perspektywy znalezienia dobrze opłacanej pracy w zawodzie oraz liczne rozczarowania związane ze złymi doświadczeniami podczas stykania się z instytucjami kultury, festiwalami, mediami, itp. składają się na jednoznaczną opinię, że muzykologia to mało opłacalne hobby/studia. Brakuje na tym kierunku przedmiotów (prócz edytorstwa i krytyki muzycznej), które przygotowywałyby do zetknięcia się z brutalnym światem pracy zawodowej, np. zajęć z event management'u.
13.07.2018

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego